29.5.2018

Informační oznámení o pořízování kamerových záznamů

Účel zpracování a právní základ

V Nemocnici Havlíčkův Brod je provozován kamerový systém ve veřejných prostorách hlavní lůžkové budovy a při parkovacím zařízení. Tento systém je provozován se záznamem, archivace po dobu 21 dnů, 24 hod. monitorace pracovnicemi informačního centra. Jedná se o oprávněný zájem Správce - nemocnice spočívající v ochraně a zabezpečení  majetku a ochraně zdraví osob pobývajících v prostorách a objektech správce.

Nemocnice Havlíčkův Brod na základě zákonné pravomoci poskytovat zdravotní služby, zejména podle zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, za účelem vizuálního kontaktu na pacienty provozuje kamerový systém v určených vnitřních prostorách.

Prostory, které jsou zabírány kamerovým systémem jsou vždy řádně a zřetelně označeny.

V rámci kamerového systému můžeme zpracovávat následující osobní údaje: vzhled, pohlaví, přibližný věk.

Zpracovávané osobní údaje

Kamerový systém je provozován s:

1. obrazovým záznamem a nepřetržitým režimem,

2. dočasným uchováním záznamu nepřesahující dobu 21 dnů v šifrované podobě,

3. automatickým vymazáváním záznamu po uplynutí doby uchování formou přepisu ve smyčce.

Kamerový systém je provozován bez uchování záznamu.

Kategorie subjektu údajů

Subjekty údajů jsou pacienti, popř. dotčení rodinní příslušníci, popř. zástupci nebo opatrovníci podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, dále zaměstnanci, příležitostní návštěvníci areálu NHB a dodavatelé.

Příjemci osobních údajů

Údaje předáváme mimo organizaci pouze, pokud to vyžaduje právní předpis či je takové předání nutné k prověřování nebo dokazování nastalých incidentů či protiprávního jednání. V souladu s předchozí větou tak může být kamerový záznam předán zejména orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům nebo soudům. V jiných případech údaje předáme pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Předávání osobních údajů do zahraničí neprobíhá.

Na COS probíhá u některých operačních zákroků záznam z operačního výkonu za účelem výcviku lékařů - u akreditovaných lékařských oborů. Jedná se o oprávněný zájem správce – zpracování údajů pro vědecký či výzkumný účel.

Nedochází k profilování. Využívána anonymizace dat.

Kategorie příjemců: Oprávnění zaměstnanci správce - nemocnice.

Doba uchování - uchování po dobu potřebnou pro splnění konkrétního účelu zpracování.

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg