12.4.2017

Nové knihy

ROK 2020 - 2021

Kolektiv autorů Color Atlas of Endo-Othoscopy
Christopher D.M. Fletcher Diagnostic Histopathology of Tumors 2 Volume set
Wichsová Jana Bezpečnost a etika v perioperační péči
FOX,Hoque,Watts Oxford Handbook of Neonatology
Vančíková Respirační onemocnění u dětí
Pemová,Ptáček Zanedbávání dětí
Bužgová,Sikorová Dětská paliativní péče
Mareš Posttraumatický rozvoj člověka
Špatenková Krize a krizová intervence
Červenková Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí
Čepický Kapitoly z dif.dg. v gynekol. A porodnioctví
Binder Nemoci v těhotenství
Bednařík, Andrášiová Komunikace s nemocným
  Atlas of Laparoscopy
Honzák Psychosomatická prvouka
   
Rok 2021  
Košnar M.,Schmied Z. Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 
Hloušková P. A kol. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související...
Tomší I. Katalog prací ve veřejných službách a správě.....
Šubert a spol. Abeceda mzdové účetní
Marková, Weberová Předčasně narozené dítě
Procházka a kol. Porodní asistence
Krachmer Jay H. Cornea atlas

ROK 2019

7884 Vörösová Gabriela Standarizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu
7885 P. Crum, Ch. M Quick Gynecologic and Obsterics Pathology
7886 Tyrlíková Ivana, Bareš Martin Neurologie pro nelékařské obory
7887 Tyrlíková Ivana, Bareš Martin Neurologie pro nelékařské obory
7888 Kaňová Pavlína, Prudil Tomáš Systém péče o zdraví a zdravotnictví
7889 Smolík, Gabriela Seidlová-Málková Vývoj jazykových schopností
7890 Kupka, Jozef Kubinyi, Šlámal Martin Nukleární medicína
7891   Ošetřovatelské diagnózy – Definice a klasifikace
7892 Mach Jan Medicínské právo – Co a jak
7893 Mach Jan Medicínské právo – Co a jak
7894   Ošetřovatelské diagnózy – Definice a klasifikace 2015-2017
7895 Peteja M. A kol. Základy jaterní chirurgie
7896 Kožený, Němec, Kárníková, Lomíček Klasifikační systém DRG
7897 Lébl, Průhová, Šumník Abeceda diabetu
7898 Vokurka, Hugo Velký lékařský slovník 10. vydání
7899 Votýpka, Kolářová,Horák O parazitech a lidech
7900 Volf, Horák Paraziti a jejich biologie
7901 Marcdante K.J.,Kliegman R.M. Nelson Essentials of Pediatrics
7902 Bužgová Radka Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
7903 Kupka Martin Psychosociální aspekty paliativní péče
7904 Autoři Emergencies in Pediatrics  and Neonatology
7905 Gřiva Martin Paliativní péče v kardiologii
7906 Yalom Irvin D. Máma a smysl života
7907 Novotný Jan, Vítek Pavel, Kleibl Zdeněk a kol. Onkologie v klinické praxi

ROK 2018

7977 Tomáš Fait Michal Zikán, J. Mašata Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví
7978     Český lékopis 2017
7979 Bořivoj Šubrt Leiblová Z., Příhodová V. Abeceda mzdové účetní 2018
7980 Ing.Ivan Tomší   Katalog prací ve veřejných službách a správě kat.správních činností
7981 Ing.Ivan Tomší   Katalog prací ve veřejných službách a správě kat.správních činností
7982 Steffen,Griebenow Meuthen,Schrappe Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství
7983 Goldblum, Kenney, Lamps, Myers   Surgical Pathology – Rosai and Ackermanś
7984 Goldblum, Kenney, Lamps, Myers   Surgical Pathology – Rosai and Ackermanś
7985 Lindberg, Lamps   Normal Histology Diagnostic Pathology
7986 Michal Hájek a kol.   Hyperbarická medicína

ROK 2017

7924 Pavel Brychta, Jan Stanek   Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie + CD
7925 Penka Miroslav, Penka Igor Jaromír Gumulec Krvácení
7926 Marcelo F.Vela Joel E.Richter, John E. Pandolfino Refluxní choroba jícnu – GERD
7927 Kociánová Renata   Personální řízení  - východiska a vývoj
7928 Bartůněk Petr, Jurásková Dana Heczova Jana, Nalos Daniel Vybrané kapotly z intenzivní péče
7929 Schneidrová Michaela   Perioperační péče
7930 Vojta Václav Peters Annegret Vojtův princip
7931 Cholt Milan   Cévní sonografie + CD
7932 Zeman Miroslav Krška Zdeněk Chirurgická propedeutika, Třetí, přepracované a doplněné vydání
7933 Haberl Ralph   EKG do kapsy, 4. vydání
7934 Bednář Vojtěch   Jak vyjít se svým šéfem
7935 Ferko Alexander, Šubrt Zdeněk Dědek Tomáš Chirurgie v kostce, druhé doplněné a přepracované vydání
7936 Storck Ulrich   Technika masáže v rehabilitaci
7937 Šeblová Jana Knor Jiří Urgentní medicína v klinické praxi lékaře
7938 Nevoral Jiří   Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa
7939 Svejkovský, Vojtek,  Arnoštová Zdravotnictví a právo
7940 Svejkovský, Vojtek,    Zdravotnictví a právo
7941 Wolfe Scott W Hotchkiss Robert, N. Operative Hand Surgery
7942 Wolfe Scott W   Operative Hand Surgery
7943 Harisinghani G.Mukesh   Atlas of Lymph Node Anatomy
7944 Moeller B. Torsten Emil Reif Pocket Atlas of Sectional Anatomy
7945 Moeller B. Torsten Emil Reif Pocket Atlas of Sectional Anatomy
7946 Moeller B. Torsten Emil Reif Pocket Atlas of Sectional Anatomy
7947 Blodgett M.Todd Ryan,Almusa,Papachristou, Paidisetty Specialty Imaging PET/CT
7948 Netter h.Frank   Netterův anatomický atlas člověka
7949 Ziessman A.Harvey Omalley, Thrall, Fahey Nuclear Medicine: The Requisites
7950 Mettler A.Fred Guiberteau J.M. Essentials of Nuclear Medicine Imagine
7951 Takácz Lea Daniela Sobotková, Lenka Šulová Psychologie v perinatální péči
7952 Hájek Zdeněk Evžen Čech, Karel Maršál a kol. Porodnictví
7953 Charvát Jiří kolektiv Žilní vstupy
7954 Charvát Jiří kolektiv Žilní vstupy
7955 Charvát Jiří kolektiv Žilní vstupy
7956 Medeiros,Miranda   Lymph Nodes and Extramodal Lymphomas
7957     Differential Diagnosis in Surgical Pathology
7958 Ming Zhou, Cristina Magi Galluzzi   Genitourinary Pahology
7959 Paul Peter Rosen   Rosenś Breast Pathology
7960 American Educational Research Association   Standardy pro pedagogické a psychologické testování
7961 Niederlová markéta Ortner, van de Vijver Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech
7962 Jan balko, Zbyněk Tonar Ovan Varga a kol. Memorix histologie
7963 Marie Zítková A.Pokorná, E.Mičurová Vedení nových pracovníků v ošetřovateslké praxi
7964 Martina Venglářová   Sestry v nouzi
7965 Helena Haškovcová Jindra Pavlicová Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči
7966 America Psychiatric Association   DSM-5 Diagnosticiý a statistický mauál duševních poruch
7967 John H. Menkes Harvey B. Sarnat Dětská neurologie 1.
7968 John H. Menkes Harvey B. Sarnat Dětská neurologie 2.
7969 Štěpán Svačina Alena Bretšnajdrová Jak na obezitu a její komplikace
7970 Štěpán Svačina Alena Bretšnajdrová Jak na obezitu a její komplikace
7971 Štěpán Svačina Alena Bretšnajdrová Jak na obezitu a její komplikace
7972 Terezie Pemová Radek Ptáček Zanedbávání dětí
7973 Zlatko Marinov Dalibor Pastucha a kol. Praktická dětská obezitologie
7974 Kateřina Ratislavová   Perinatální paliativní péče
7975 Vojtěch Hainer a kolektiv Základy klinické obezitologie
7976 Vladimír Tesař Ondřej Viklický Klinická nefrologie

ROK 2016

7890 Karel Kupka, Jozef Kubinyi, Martin Šámal   Nukleární medicína
7891     Ošetřovatelské diagnózy – Definice a klasifikace 2015-2017
7892 Jan Mach   Medicínské právo – Co a jak
7893 Jan Mach   Medicínské právo – Co a jak
7894 Jan Mach   Medicínské právo – Co a jak
7895 Václav Vybíhal   Mzdové účetnictví – 2016 praktický průvodce
7896     Abeceda mzdové účetní
7897 Jarošová Darja   Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství
7899 Lucas, Cassarino, Gardner..   Diagnostic Pathology: Soft Tissue Tumors
7900 Václav Vojta, Annegret Peters   Vojtův princip
7901 Dagmar Pavlů   Cvičení se Sanctbandem
7902 Dylevský Ivan   Dětský pohybový systém
7903 Vyskotová Jana, Macháčková Kateřina   Jemná motorika
7904 Mattassi Raul, Loose Dirk A., Vagni Massimo   Hemangiomas and Vascular Malformations
7905 Said Abdallah Al- Mamari Said Abdallah Al-Mamari,Salim Said Al-Busaidy   Urological Cancer Management
7906 Piero Picci, Marco Manfrini Nicola Fabbri, Marco Gambarotti Atlas of Musculoskeletal Tumors and Tumorlike Lesions
7907 G.A. Santoro G. Di Falco Benign Anorectal Diseases
7908 S. Di Saverio, G.Tugnoli F.Catena, L. Ansaloni Trauma Surgery Volume 1
7909 S. Di Saverio, G.Tugnoli F.Catena, L. Ansaloni Trauma Surgery Volume 2
7910 Amin Madani Loranzo Ferri, Andrew Seely Pocket Manual of General Thoracic Surgery
7911 Skálová Jana   S láskou ke zdravému pohybu našich dětí
7912 Skálová Jana   S láskou ke zdravému pohybu našich dětí
7913 Chamberlain D.B.   Pohled do mateřského lůna
7914 Chamberlain D.B.   Pohled do mateřského lůna
7915 Kiedroňová E.   Něžná náruč rodičů
7916 Kiedroňová E.   Rozvíjej se děťátko
7917 Vacušková Miluše   Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii, I. Část
7918 Jaroslav Pilný Roman Slodička a kolektiv Chirurgie ruky
7919 Christopher M. Ball Robert S. Philips Akutní medicína do kapsy
7920 Marcel Hájek, Charif Bahbouh   Muslimský pacient
7921 Hana Ošlejšková   Vybrané kapitoly z dětské neurologie
7922 Zdeněk Doležal   Dětská nefrologie pro praxi
7923 Milan Krajíček   Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg