26.2.2015

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE A REHABILITACE (ONPaR)

Primářka:

MUDr. Miloslava Straková
569 472 491
miloslava.strakova@onhb.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Erika Weisshauptová
569 472 492
erika.weisshauptova@onhb.cz..


Lékaři: MUDr. Martina Švecová
MUDr. Alena Kratochvílová
MUDr. Bc. Hana Černíková


ONPaR přebírá pacienty převážně z interního, chirurgického, neurologického a ortopedického oddělení, dále onemocnění onkologická, urologická, plicní, nefrologická, dermatologická, gynekologická, stavy převážně subakutního či chronického charakteru.
Přibližně u 5% pacientů jde o symptomatickou péči o umírajícího nemocného. Sociálně bezmocným pacientům a jejich rodinám pomáhá oddělení následné péče a rehabilitace při řešení problematiky sociální budoucnosti a adaptace na způsob života po propuštění z nemocniční péče.

Možnost spojení s hospitalizovaným pacientem přes Skype


KDE NÁS NAJDETE

Stanice A - Budova č. 13, 2. nadzemní podlaží

Stanice B - Budova č. 9, 2.nadzemní podlaží

Sestry – stanice A: 569 472 288
Sestry – stanice B: 569 472 283

NABÍZÍME

Odbornost
Odbornost je zaměřena na komplexní pozitivní ovlivnění mnohočetně postiženého člověka.
Oddělení poskytuje lůžkovou doléčovací, rehabilitační, ošetřovací, paliativní léčbu. Výjimečně poskytuje i péči typu chronické ARO pro pacienty v bezvědomí.
Nejtypičtějším znakem spektra hospitalizovaných pacientů je polymorbidita (mnohočetné onemocnění) a komorbidita (souběžné onemocnění). Nejedná se tedy o oddělení specializované oborově geriatricky (choroby ve stáří), ale o oddělení multidisciplinární, doléčovací, rehabilitační a reedukační.

Nejčastější chorobné stavy pacientů
Nejčastějšími chorobnými stavy u pacientů oddělení následné péče a rehabilitace jsou kardiální, renální (ledvinový), respirační, cerebrální (mozkový), hepatální (jaterní) a metabolická selhávání, stavy po mozkových příhodách a úrazech. Pooperační stavy po úrazech končetin, dutiny břišní, cévních a plastických operacích, ortopedická, urologická, onkologická, dermatologická, gynekologická, hematologická, oční, ORL a neurologická onemocnění, paresy (částečná porucha hybnosti), plegie (úplná obrna), ztráty končetin, dekubity (proleženiny), bércové vředy, diabetes, metabolický a minerální rozvrat a složité výkony při ošetřování stomií a katetrů. Typickým společným znakem je vícečetné postižení (polymorbidita) a bezmocnost pacientů oddělení následné péče a rehabilitace.

Sociální podpora
Oddělení pomáhá sociálně handicapovaným pacientům a jejich rodinám při řešení sociální budoucnosti. Úzce spolupracujeme s rodinami nemocných ve snaze mobilizovat tělesné a psychické schopnosti chronicky postižených ke zlepšení jejich sociální bezmocnosti. Často dochází k pomoci také i rodinným příslušníkům vlastních pacientů.

PROVOZ ODDĚLENÍ

Počet lůžek
Oddělení následné péče a rehabilitace má k dispozici 44 lůžek.

Vizity
Vizity se konají denně.

Průměrná doba hospitalizace
34 dní

Příjem pacientů
je příjmem z ostatních oddělení nemocnice

Co vzít s sebou
Průkazku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, hygienické potřeby, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo, berle, hole, …), toaletní papír, seznam léků, které pacient užívá, přezůvky, osobní věci (knihu, rádio,…)

Návštěvy
Návštěvy na oddělení jsou denně v době od 14:00 do 16:00 hodin. V jiný čas je možná návštěva po dohodě se službu konající sestrou.

 
Paliativní konziliární tým a ambulance

Spektra péče

Akce na ODN
Respitní péče
Canisterapie

Dobrovolnický program    - Cena Křesadlo pro naše dobrovolníky


nahoru

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg