17.3.2006

ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ

Primář: MUDr. Petr Linhart
569 472 227
petr.linhart@onhb.cz
linhapet@centrum.cz
Vedoucí laborantka:

Bc. Iveta Slabíková
569 472 523
iveta.slabikova@onhb.cz

 


Vedoucí pracovníci:
MUDr. Petr Linhart
mikrobiologie, antibiotická poradna
petr.linhart@onhb.cz, Tel.: 569 472 227
*
Mgr. Vladimír Semrád
biochemie
vladimir.semrad@onhb.cz, Tel.: 569 472 378
*
MVDr. Václav Fejt
imunologie, sérologie
vaclav.fejt@onhb.cz, Tel.: 569 472 445
*
MUDr. Marián Medňanský
mikrobiologie, biochemie
marian.mednansky@onhb.cz, Tel.: 569 472 446
*
Mgr. Antonín Melichar
mykologie, parazitologie
antonin.melichar2@onhb.cz, Tel.: 569 472 596
*
MUDr. Ladislav Koblížek
nemocniční epidemiolog
ladislav.koblizek@onhb.cz, Tel.: 569 472 377


KDE NÁS NAJDETE

Oddělení společných laboratoří (OSL) se nachází v suterénu budovy č. 2 (podlaží -1). Nalevo od hlavního schodiště

LABORATOŘ

Oddělení společných laboratoří (dále jen OSL) zahrnuje:

    • Laboratoř klinické mikrobiologie
    • Laboratoř klinické biochemie
    • Laboratoř imunologie a serologie

Na jednotlivých laboratořích provádíme široké spektrum vyšetření prakticky ze všech dostupných materiálů, zasílaných klinickými pracovníky z lůžkových, ambulantních a terénních zařízení. Jedná se o bakteriologická, virologická, parazitologická, sérologická, biochemická a molekulárně biologická vyšetření včetně odběrů. Laboratoř je vybavena moderní laboratorní technikou.

Osvědčení o akreditaci ČSN EN ISO 15189:2013  Příloha k akreditačnímu osvědčení

PERSONÁL

V laboratořích OSL pracuje kvalifikovaný, vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaný zdravotnický personál. Naši lékaři a laboranti mají atestace a specializace v lékařské mikrobiologii, biochemii, imunologii a lékařské genetice.

NABÍZÍME

Mikrobiologie

Provádíme bakteriologická vyšetření (s identifikací, kvantifikací a stanovením citlivosti na ATB diskovou metodou i stanovení MIC), část virologických vyšetření (např. ICH virových původců gastroenteritid, RS-viry, pomocí PCR stanovujeme papilomaviry, chlamydie, hepatitidu C). Značnou pozornost věnujeme významným původcům nozokomiálních nákaz. (např.Clostridium difficile ICH metodou s konfirmací pomocí PCR) a epidemiologicky význačným kmenům enterobakterií a kmenům (zvl. rodu Pseudomonas aeruginosa) s produkcí karbapenemáz. Zajišťujeme mykologickou diagnostiku plísní a kvasinek. Provádíme parazitologická vyšetření stolice. Provádíme diagnostiku infekcí kloubních náhrad. Spolu s NRL spolupracujeme na celoevropských aktivitách sledování citlivosti k antibiotikům u invazivních kmenů. Mezi prioritní služby patří i konzultační činnost zvláště v oblasti terapie antibiotiky (s cílem zabránit nadužívání antibiotik a nárůstu rezistence ve spádové oblasti nemocnice). Ve spolupráci s KHS Jihlava, územní pracoviště Havlíčkův Brod se podílíme na řešení epidemiologicky závažných nálezů.

Biochemie

Nabízíme kompletní sortiment základních biochemických vyšetření ( minerály, substráty, enzymy, ABR , osmolalita …) doplněný o vyšetření hormonů ( thyroidálních, fertilitních), tumormarkerů, vitamínů a léků. Dále provádíme některá speciální vyšetření jako např. kvant. vyšetření hemoglobinu ve stolici. Naše služby doplňujeme konzultační činností jak v oblasti indikace vyšetření, tak jejich interpretace.

Přístrojové vybavení:

Biochemické a imunochemické analyzátory řady Cobas 6000 a imunochemický analyzátor Cobas e411 (Roche)
Analyzátory pro stanovení glukózy - Biosen C-line (EKF)
Analyzátor acidobazické rovnováhy a krevních plynů - COBAS b 221 (ROCHE)
Systém pro močovou analýzu – URISYS 1600 (ROCHE)
Osmometr M 210 (Fiske)
Analyzátor hemoglobinu ve stolici OC Senzor (EIKEN)

Automatický analyzátor glykovaného hemoglobinu G7 (Tosoh Bioscience)

Imunologie a serologie

Pokrýváme ucelené spektrum infekční sérologie (virové hepatitidy, herpetické viry, respirační agens, zoonózy, parotitida, lues, borelióza) - nejvýzn. agens vyšetřujeme automatickou metodou denně, ostatní ručními metodami (ELISA, imunoblot) nejméně jednou týdně. Dále imunologické vyšetření základního spektra, zejména stanovení markerů alergie, potravinových intolerancí, idiopatických střevních zánětů, revmatoidních onemocnění, detekce autoprotilátek, elektroforetická vyšetření s detekcí a kvantifikací paraproteinu.

Provádíme likvorovou diagnostiku včetně cytologie a protilátkové diagnostiky neuroinfekcí.

Spektrum je doplněno speciálními metodami (vyš. punktátů, imunochemická vyšetření ze spektra přístrojů, doplňující nabídku biochemie)

Přístrojové vybavení:

ABBOTT ARCHITECT i1000SR (virologická sérodiagnostika)
Immulite 2000 (alergologie, speciální vyšetření)
Profiblot (automatické zpracování blotovacích metod)

Kvalita laboratorních vyšetření

OSL se pravidelně účastní cyklů externího hodnocení kvality (EHK, PT) organizované v ČR společností SEKK a Státním zdravotním ústavem (SZÚ) pro všechny poskytovaná vyšetření. Mikrobiologické laboratoře prochází i kontrolou v rámci EU (NEQAS a EQAS). Výsledky všech kontrolních cyklů jsou dlouhodobě úspěšné.

Příjem vzorků a odběry vzorků

Podrobné informace jsou součástí Laboratorní příručky OSL.

Ostatní služby

V případě zájmu nabízíme našim klientům jednorázový odběrový materiál včetně žádanek na vyšetření. Zajišťujeme pravidelný svoz biologického materiálu. Všechny tyto služby poskytujeme v rámci naší režie.

Služby pro soukromé a právnické osoby

Vybraná laboratorní vyšetření provádíme i bez doporučení lékaře na žádost fyzických nebo právnických osob a to za přímou platbu (samoplátci). Seznam vybraných vyšetření (viz. Placené služby v NHB).

Smluvní ZP

Laboratoř má rámcové smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR pro odbornosti:

801 – klinická biochemie

802 – lékařská mikrobiologie

804 – lékařská parazitologie

813 – laboratoř alergologická a imunologická

822 – laboratoř lékařské mykologie

INFORMACE

Spektra péče

Žádanka - obecná - bakteriologie, mykologie

Žádanka - moč, stolice - parazitologie, bakteriologie, mykologie, virologie

Žádanka - moč, stolice - biochemie

Žádanka - krev - biochemie, imunologie, hormony, tumormarker

Žádanka - laboratorní vyšetření metodou PCR - mikrobiologie

Žádanka - obecná - diagnostika vrozených vývojových vad

/ Aktualizace laboratorních žádanek provedena 1.2.2019/

Laboratorní příručka OSL -  Příloha č.1  Příloha č.2   Příloha č.3   Příloha č.4

/Aktualizace příloh k 1.5.2019/

FOTOGALERIE

Projekt IROP

 

Akce měsíce

Edukace pacientů - 26.6.2019

totální endoprotéza

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg