3.6.2009

Denní stacionář

Službu denního stacionáře poskytují Sociální služby města Havlíčkova Brodu v přízemním, bezbariérovém objektu  Centra pro seniory, Reynkova 3879
(v těsném sousedství Domova pro seniory) na ploše 400 m2.               

 

1.png

2.png

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma a kteří chtějí část dne strávit ve společnosti svých vrstevníků.

Pobyt v zařízení:

klient se dostaví do objektu Centra pro seniory, kde se ho ujmou pečovatelky. K dopravě do zařízení může využít služby dovážky s doprovodem pečovatelky.
S sebou potřebuje vhodné oblečení, přezutí, kompenzační pomůcky a léky. Stravování a pitný režim se zajišťuje úměrně době pobytu. V případě potřeby mají klienti
k dispozici lůžka, polohovací křesla pro odpočinek a pomůcky usnadňující pohyb. Pomoc nebo podporu při sebeobsluze poskytují pečovatelky.

Pobyt v zařízení zpestřují skupinové aktivity:  trénování paměti, cvičení na židlích, procvičování jemné motoriky prstů, čtení denního tisku nebo knih, společenské hry,
ruční práce, malování, modelování, sledování televize nebo videa,  práce s internetem, vycházky, výlety. U všech aktivit klientům pomáhají pečovatelky a přizpůsobují
program jejich možnostem tak, aby se všichni mohli seznámit s různými zajímavými činnostmi. Klienti mohou využívat nabídky koncertů a dalších společenských akcích
pořádaných na Domově pro seniory.

Provozní doba: od 6:30 hod do 17:00 hod (pouze v pracovních dnech PO - PÁ)

Docházka může být  denně, některé dny v týdnu nebo jen občas.  O délce pobytu v daném dni rozhoduje klient, dle svých potřeb a možností. Klient může službu
denního stacionáře kombinovat s dalšími poskytovanými službami – např. osobní asistence, pečovatelská nebo odlehčovací služba.

Kapacita zařízení: 20 klientů.

Podmínky přijetí:

  • Stabilizovaný zdravotní stav
  • Alespoň částečná pohyblivost, sebeobsluha, orientace v čase, místě a prostoru
  • Schopnost zapojit se do skupinových programů
  • Uzavřená smlouva o poskytnutí sociální služby

Úhrada za denní pobyt:
dle aktuálního sazebníku

POUKÁZKA na jednodenní pobyt v zařízení
Jedná se o službu zdarma za účelem představit zájemci službu denního stacionáře, aby se mohl lépe rozhodnout, zda daný typ sociální služby je pro něj vhodný a bude
ji chtít využívat.

Kontakty pro získání dalších informací a objednávky jednodenního pobytu na POUKÁZKU:

 

Mgr. Miloslav Kozlík
vedoucí pobytové, ambulantní a terénní sociální péče
tel.: 569 433 757, mobil: 724 269 371
email: kozlik@ssmbh.cz

Drahozalová Miroslava
vedoucí Centra pro seniory
tel.: 569 429 689, mobil: 724 079 678
email: drahozalova@ssmb.cz

Mgr. Kamila Mrtková
 zdravotně sociální pracovnice Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
tel.: 569 472 275, mobil: 734 354 546
email: kamila.mrtkova@onhb.cz

 

3.png

4.png

 

Info - koronavirus

 

OČKOVACÍ CENTRUM

 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg