11.2.2008

Chirurgie nabízí bandáže žaludku

Chirurgické oddělení  vychází vstříc těžce obézním pacientům zavedením adjustabilní bandáže žaludku. Nově tak lze v některých případech u těžce obézních pacientů zkombinovat vhodné konzervativní postupy  s touto chirurgickou léčbou.

 

Morbidní neboli těžká obezita bývá neprávem převážně laickou veřejností podceňována. Přitom se jedná o závažné, vleklé a život ohrožující onemocnění. Takto je třeba přistupovat i k její léčbě.

Jako těžkou označujeme obezitu, kdy má pacient 45 a více kilogramů navíc nad ideální tělesnou hmotnost nebo BMI (tělesná hmotnost v kg dělená tělesnou výškou v m2) nad 40 bez přítomnosti s obezitou sdružených onemocnění či s BMI nad 35 s jednou nebo více přidruženými chorobami.  Nejčastějšími chorobami sdruženými s obezitou bývají - vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu lipidů, cukrovka 2.typu, syndrom spánkové apnoe, srdeční selhání, některé druhy nádorových onemocnění, poruchy plodnosti, onemocnění pohybového aparátu zejména páteře a nosných kloubů, deprese. Tato onemocnění dále zvyšují riziko předčasného úmrtí těžce obézních pacientů. 

Obezita jistě není vyvolána jen pouhým přejídáním se. Jedná se o onemocnění, které má více příčin, např. genetické faktory; nevhodný denní režim a stravovací návyky; prostředí, které na pacienta působí; onemocnění znemožňující pohybovou aktivitu apod.

Možnosti léčby těžké obezity lze rozdělit na konzervativní a chirurgické postupy. Tyto metody je třeba vždy kombinovat. U některých pacientů postačí konzervativní postup, spočívající v redukční dietě, změně nevhodných stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity. 

Je-li nemocný těžce obézní může nastat situace, že tato nezbytná opatření nemají dostačující účinky a váhový úbytek se po nějaké době zastaví. Přestože ještě nebylo dosaženo lékařem stanovené cílové hmotnosti. Ještě obtížnější než jednorázové zhubnutí bývá pro pacienty s těžkou obezitou udržení váhového úbytku. Ovšem opakované kolísání váhy (jo-jo efekt) je spojen s největšími zdravotními riziky.   Proto je v některých případech u těžce obézních pacientů vhodné konzervativní postupy  kombinovat s chirurgickou léčbou. U mnoha pacientů jsou rizika spojená s chirurgickým výkonem nižší než riziko, které s sebou nese nedostatečně léčená těžká obezita.

Chirurgický zákrok je vhodný pro pacienty s těžkou obezitou ve věku 18-60 let zejména tam, kde jsou k obezitě přidruženy výše zmíněné choroby. Při výběru pacientů se bere v potaz vstupní tělesní hmotnost před započetím konzervativní léčby.

Chirurgický zákrok je nevhodný v případech, že se pacient dosud nepodrobil žádnému pokusu o konzervativní léčbu nebo nebyl ochoten či schopen dostatečné spolupráce s obezitologem, např. nemocní, kteří nechodí na pravidelné kontroly, nejsou ochotni či schopni přizpůsobit své stravovací návyky nebo dostatečně nespolupracují při léčbě, psychiatričtí pacienti.

Dále jsou chirurgické metody léčby obezity nepoužitelné pro pacienty, kteří nemohou podstoupit celkovou narkózu z důvodu přítomnosti jiné závažné choroby a u nemocných s krátkou životní prognózou apod.

Základním operačním postupem baryatrické chirurgii je adjustabilní bandáž žaludku. Tato metoda je prováděna také na chirurgickém oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Podstatou účinky této metody je snížení kapacity žaludku. Žaludek je zaškrcený do tvaru nesymetrických přesýpacích hodin.  Malé množství snědené stravy rychle zaplní malou horní část žaludku a pacient tak získá rychle pocit sytosti. Výhodou tohoto zákroku je, že neovlivňuje trávení v tenkém a tlustém střevě a dochází k rovnoměrnému vstřebávání živin, vitamínů a minerálů. Pacient nemusí doživotně užívat žádné vitamínové přípravky k jejich suplementaci (náhradě).

Bezprostředně po operaci se musí pacient striktně řídit pokyny  obezitologa a chirurga. První dva týdny po operaci musí pacient jíst jen tekutou případně kašovitou stravu. Dalších šest až osm týdnů je vhodná pouze mixovaná strava. Po uplynutí této doby může pacient přecházet běžnou stravu v menším množství, jak byl zvyklý před zákrokem. Jedna porce by se měla vejít do 1,0-1,5 čajového šálku. Postupem několika měsíců od operace lze pomalu zvyšovat množství snědené potravy na 2,0-2,5 čajového šálku na porci. Je třeba, aby pacient jedl pomalu, v klidu a stravu dobře rozkousal. Nesmí pít velké množství tekutin najednou. Vyvarovat by se nemocní měli slazených nápojů a nápojů sycených kysličníkem uhličitým. Při nedodržení těchto zásad si pacient přivodí nepříjemné komplikace - nevolnost a zvracení po jídle, které jsou navozeny nadměrným roztažením malé horní části žaludku. Opakovaná nedisciplinovanost pacienta obvykle vede ke zraňování stěny žaludku až k prořezání bandáže dovnitř žaludku.

Při neustálém uždibování vysoce kalorických pokrmů, např. zmrzliny, šlehačky, tučných krémů, tučného mléka,  pití sladkých a kalorických nápojů, např. piva, džusů, coca-coly, dochází k selhání chirurgické léčby těžce obézního pacienta. Váhové úbytky se zastaví či dokonce dojde k růstu tělesné hmotnosti.

I po baryatrickém zákroku musí tedy pacient dodržovat dietní opatření a snažit se o maximální možnou pohybovou aktivitu.

 

Více informací a kontakt : MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, obezitologická ambulance, ordinační hodiny PO  7.00 – 11.00 a PÁ 7.00 – 15.30 

Pacienti mne najdou v pondělí v diabetologické ambulanci a v pátek od 7:00 do 12:00 v endokrinologické ambulanci a od 12:30 do 15:30 v diabetologické ambulanci.

Kontaktní telefon : 569 472 224, 737 623 974

                                 email : SpitalnikovaSylvie@seznam.cz

Projekt IROP

 

Akce měsíce

Den pro rodiče a děti

 

23. června 2018 - 13 až 18 hod.

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Práva pacientů přeložená do znakového jazyka

naleznete zde

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg