5.12.2007

Konference Dny bezpečí

První ročník celostátní konference Dny bezpečí se uskutečnil v pondělí 3. prosince v Jihlavě. Pod vedením odborného garanta celé akce MUDr. Davida Marxe, PhD. si účastníci vyslechli zhruba dvě desítky přednášek věnujících se z různých hledisek tématu Bezpečné nemocnice. Právě takto se jmenuje i nový projekt  kraje Vysočina.

Zvyšování bezpečnosti pacientů, prevence rizik a eliminace nežádoucích událostí v nemocnicích, včetně právních aspektů bezpečí a kvalitní péče, cesty k bezpečné zdravotní péči, identifikace novorozenců a další témata byla hlavními body konference. Přínosné byly zejména příspěvky zahraničních hostů věnované globálnímu pohledu na bezpečí pacientů, možnostem řešení problémů a řízení rizik ve zdravotnictvím. Mezi přednášejícími byli nejen pracovníci nemocnic zřizovaných krajem Vysočina, ale i odborníci na problematiku práva, novináři, zástupci ministerstva a spolupořádající Spojené akreditační komise. Naše nemocnice se podílela na spolupořádání konference. Ředitel nemocnice MUDr. Vít Kaňkovský se ve své přednášce zamýšlel nad bezpečnou zdravotní péčí -úskalími s tím spojenými i náměty do budoucna.

Prezentován byl zdravotnický portál kraje Vysočina www.zdravi-vysociny.cz. Kromě toho vyhlásil kraj Vysočina soutěž Bezpečné nemocnice.Ve stanoveném termínu se budou moci nemocnice, které mají sídlo na území naší republiky, přihlašovat do této soutěže. Na základě vyhodnocení odborné komise, která bude sestavena z odborníků zabývajících se akreditacemi nemocnic, bude následně na druhém ročníku oceněna cenou kraje Vysočina a certifikátem ta nemocnice, která bude odbornou komisí vyhodnocena jako nejlepší. Konference "Dny bezpečí" se bude konat každoročně a její součástí se stane udílení této ceny, která bude putovní.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg