5.11.2007

Další oddělení mají veřejný internet

Během měsíce října 2007 byla díky finanční podpoře Fondu Vysočina ukončena další etapa veřejného internetu pro pacienty a návštěvníky naší nemocnice. V této etapě rozšiřování veřejného internetu v nemocnici byly pořízeny a zprovozněny celkem 4 wifihotspoty (vysílače bezdrátového připojení) a to ve 2. patře na oddělení septické chirurgie a urologie, ve 4. patře na oddělení chirurgie muži, v 5. patře na oddělení chirurgie ženy a také na dosud nepokryté části dětském oddělení. Dále byly zakoupeny celkem 2 ks počítačů. Jeden počítač byl umístěn na oddělení onkologie. Druhý počítač pořízený v této etapě byl umístěn na dětském oddělení. Díky této etapě rozšíření veřejného internetu je v současné době celé dětské oddělení pokryto signálem bezdrátového internetu pro možnost připojení k internetu prostřednictvím notebooků pacientů. Další možností pro pacienty tohoto oddělení jsou dva počítače umístění v hernách tohoto oddělení. Pacienti nemocnice mají také možnost zápůjčky notebooků pro možnost připojení se k internetu prostřednictvím výše uvedených wifihospotů. Možnosti připojení je v současné době na těchto odděleních:

1. oddělení rehabilitace (přízemí budovy rehabilitace)
2. oddělení interny nad rehabilitací (1. patro budovy rehabilitace)
3. obě části oddělení dětského (5. patro hlavní budovy)
4. oddělení ortopedie (6. patro hlavní budovy)
5. oddělní chirurgie (4. patro hlavní budovy)
6. oddělní chirurgie (5. patro hlavní budovy)
7. oddělení septické chirurgie a urologie (2.patro hlavní budovy)................ více

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg