3.11.2007

Nemocnice zahájila projekt FOCUS Group


Poslední říjnový den se uskutečnilo první setkání pacientů a lékařů Nemocnice Havlíčkův Brod s názvem projekt Focus Group, jehož iniciátorkou je manažerka kvality PhDr. Lada Cetlová. Hlavní myšlenkou projektu je oslovit několik náhodně vybraných pacientů, kteří byli hospitalizováni v Nemocnici Havlíčkův Brod, a získat od nich údaje spojené se spokojeností pacientů ohledně lékařské a ošetřovatelské péče, stravy, vybavení nemocnice, a podobně. Cílem projektu je zvýšit kvalitu péče o naše pacienty a vyhovět jejich přání. Nejdůležitějším bodem a cílem naší práce je spokojený pacient.
Na setkání 31. října přišlo sedm oslovených pacientů ( hospitalizovaných v Nemocnici Havlíčkův Brod v průběhu měsíce září tohoto roku), kterým byly položeny 3 otázky - S čím jste na našem oddělení byli nejvíce spokojeni ? Co by se dalo na našich  odděleních zlepšit? Jaké konkrétní návrhy (opatření ) navrhujete?
Setkání bylo pro zástupce nemocnice velice přínosné. Bývalí pacienti přišli s řadou podnětných návrhů. Například návrhovali rozdělování pacientů na jednotlivé pokoje dle věku s odůvodněním, že tak lze docílit  lepší komunikace mezi pacienty sdílícími jeden pokoj a zároveň to pomáhá  pacientům  udržet se v lepším psychickém stavu. Někteří poukázali na hlasité vyzvánění mobilních telefonů ze strany ostatních pacientů, a tak navrhovali stanovit pro všechny zvolení režimu- diskrétní vyzvánění. Návrhy se týkaly i pořízení modernějších polohovacích nemocničních lůžek či zvýšení počtu sester na odděleních.
Potěšující pro nás bylo hodnocení pacientů ohledně lékařské a ošetřovatelské péče. Všichni pacienti se v tomto ohledu vyjádřili pozitivně. Hovořili o vstřícnosti lékařů a obětavosti ošetřovatelského personálu. Pozitivně bylo hodnoceno také zkrácení termínů objednání na některé operační zákroky. Chválen byl taktéž stravovací provoz - vstřícnost ze strany dietních sester. Za všechny návrhy a ochotu setkat se zúčastněným pacientům moc děkujeme!

fotogalerie


Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg