28.2.2007

Tisková zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod ze dne 14.12.2006

Nemocnice Havlíčkův Brod (dále jen Nemocnice), navzdory okolnostem, které nyní vyšetřuje Policie ČR, je plně funkční, nezaznamenala odliv pacientů a všechna oddělení pracují v normálním režimu. V této souvislosti si velice váží veškeré podpory ze strany svých zaměstnanců, pacientů i kolegů z jiných nemocnic.
Současný ředitel Nemocnice Vít Kaňkovský pověřil  dnes prim. MUDr. Václava Miláčka   vedením úseku léčebné péče. MUDr. V. Miláček  je dlouholetým přednostou dětského oddělení. Jeho hlavním úkolem bude organizace zdravotních postupů v Nemocnici vč. jejich důkladné kontroly. Jeho cílem je také pokračovat ve procesu akreditace Nemocnice.
Kontroly v Nemocnici Havlíčkův Brod
Už v minulém týdnu nastoupila do Nemocnice Havlíčkův Brod kontrolní skupina zřízená krajem Vysočina. Mezi konktrolované skutečnosti byly zahranuty vnitřní předpisy včetně související dokomentace oddělení ARO, pracovně-právní záležitosti a v neposlední řadě budou posuzovány a kontrolovány odborné postupy. Kontrolní skupině byla poskytnuta veškerá vyžádaná dokumentace. S  poznatky  a zjištěními kontroly by měla být Nemocnice seznámena v prvních týdnech nového roku. Kromě kontroly nařízené zřizovatelem očekává Nemocnice i kontrolu avizovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR . Její složení není Nemocnici dosud známo. Intenzivně probíhá i šetření Policie ČR.
Komunikace Nemocnice Havlíčkův Brod s klienty
Nemocnici pokračuje v intenzivní komunikaci s poškozenými i rodinami poškozených.  Společně jsou hledány termíny pro osobní setkání. Veřejnosti je stále k dispozici e-mailová adresa: nemocnice@onhb.cz,  na kterou se může kromě jiného obracet i v případě jakýchkoli dotazů  a pochybností o kvalitě péče Nemocnice.
 

Vít Kaňkovský, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod

 

zpět

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg