19.2.2007

PROHLÁŠENÍ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD K OBVINĚNÍ BÝVALÉHO ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE

Nemocnice Havlíčkův Brod vyjadřuje hluboké politování nad vyšetřovaným případem. Jsme připraveni veřejnosti poskytnout informace pomocí e-mail adresy  nemocnice@onhb.cz

V Nemocnici Havlíčkův Brod dlouhodobě dbáme na poskytování kvalitní zdravotní péče na vysoké odborné úrovni s vysokým stupněm bezpečnosti pro pacienty. Klademe rovněž důraz na to, aby naše nemocnice byla bezpečným zdravotnickým zařízením.
Při výběru zaměstnanců dbáme na jejich bezúhonnost, morální kvality a na odbornou zdatnost. V průběhu zaměstnání pak dohlížíme na kvalitu a správnost prováděné práce, současně klademe důraz na zvyšování vzdělání zdravotnických pracovníků.
 Přes veškerá opatření může dojít k drobnému pochybení některého ze zdravotníků. Každým takovým i sebemenším případem se vážně zabýváme a vždy jsou učiněna potřebná opatření, aby se chyba neopakovala. Současně vytváříme kontrolní mechanismy tak, aby k chybám dojít nemohlo. V daném případě jde pravděpodobně o  jednání, které bylo konáno se záměrem poškodit pacienta. Pokud bude poškození pacientů prokázáno, jedná se o závažný případ selhání jedince, nikoli o systémovou chybu v organizaci a při zajišťování léčebné a ošetřovatelské péče.
Nemocnice jednala okamžitě, jakmile nabyla podezření, že se může jednat o svévolné poškozování pacienta zaměstnancem nemocnice. Od počátku tohoto případu velmi aktivně spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a na základě našich systematických kroků a našeho podnětu vyšetřování zdárně probíhá.
Nadále zvyšujeme bezpečnost pacientů například zaváděním kamerového systému, na kterém se v současné době intenzivně pracuje. I předběžné předakreditační řízení, které se uskutečnilo v říjnu letošního roku potvrdilo vysokou bezpečnost péče o pacienty v našem zařízení.
Záležitost nás mrzí o to víc, že naše nemocnice byla 28.listopadu 2006 společností Health Care Institute vyhodnocena jako „Nemocnice kraje Vysočina 2006 očima pacientů“ a v celorepublikovém měřítku se umístila na  8. místě.
Veškerý personál nemocnice je připraven i nadále poskytovat léčebnou i ošetřovatelskou péči na velmi dobré úrovni s důrazem na kvalitu a bezpečí pacienta. Nechceme ztratit důvěru našich pacientů a jejich příbuzných.

                                                                                                  Vedení Nemocnice Havlíčkův Brod

 

zpět

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg