26.2.2015

ODDĚLENÍ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

Primář:

MUDr. Miloslava Straková
569 472 491
miloslava.strakova@onhb.cz

Vrchní sestra:

Bc. Erika Weisshauptová
569 472 492
erika.weisshauptova@onhb.cz..


 
ODN přebírá pacienty převážně z interního, chirurgického, neurologického a ortopedického oddělení, dále onemocnění onkologická, urologická, plicní, nefrologická, dermatologická, gynekologická, stavy převážně subakutního či chronického charakteru.
Přibližně u 5% pacientů jde o symptomatickou péči o umírajícího nemocného. Sociálně bezmocným pacientům a jejich rodinám pomáhá ODN při řešení problematiky sociální budoucnosti a adaptace na způsob života po propuštění z nemocniční péče.


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.10, 2. nadzemní podlaží, budova č. 9, 2.nadzemní podlaží

Sestry – stanice A: 569 472 288
Sestry – stanice B: 569 472 283

NABÍZÍME

Odbornost
Odbornost je zaměřena na komplexní pozitivní ovlivnění mnohočetně postiženého člověka.
Oddělení poskytuje lůžkovou doléčovací, rehabilitační, ošetřovací, paliativní léčbu. Výjimečně poskytuje i péči typu chronické ARO pro pacienty v bezvědomí.
Nejtypičtějším znakem spektra hospitalizovaných pacientů je polymorbidita (mnohočetné onemocnění) a komorbidita (souběžné onemocnění). Nejedná se tedy o oddělení specializované oborově geriatricky (choroby ve stáří), ale o oddělení multidisciplinární, doléčovací, rehabilitační a reedukační.

Nejčastější chorobné stavy pacientů
Nejčastějšími chorobnými stavy u pacientů ODN jsou kardiální, renální (ledvinový), respirační, cerebrální (mozkový), hepatální (jaterní) a metabolická selhávání, stavy po mozkových příhodách a úrazech. Pooperační stavy po úrazech končetin, dutiny břišní, cévních a plastických operacích, ortopedická, urologická, onkologická, dermatologická, gynekologická, hematologická, oční, ORL a neurologická onemocnění, paresy (částečná porucha hybnosti), plegie (úplná obrna), ztráty končetin, dekubity (proleženiny), bércové vředy, diabetes, metabolický a minerální rozvrat a složité výkony při ošetřování stomií a katetrů. Typickým společným znakem je vícečetné postižení (polymorbidita) a bezmocnost pacientů ODN.

Sociální podpora
Oddělení pomáhá sociálně handicapovaným pacientům a jejich rodinám při řešení sociální budoucnosti. Úzce spolupracujeme s rodinami nemocných ve snaze mobilizovat tělesné a psychické schopnosti chronicky postižených ke zlepšení jejich sociální bezmocnosti. Často dochází k pomoci také i rodinným příslušníkům vlastních pacientů.

 

PROVOZ ODDĚLENÍ

Počet lůžek
Oddělení dlouhodobě nemocných má k dispozici 44 lůžek.

Vizity
Vizity se konají denně.

Průměrná doba hospitalizace
34 dní

Příjem pacientů
je příjmem z ostatních oddělení nemocnice

Co vzít s sebou
Průkazku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, hygienické potřeby, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo, berle, hole, …), toaletní papír, seznam léků, které pacient užívá, přezůvky, osobní věci (knihu, rádio,…)

Návštěvy
Návštěvy na oddělení jsou denně v době od 14:00 do 16:00 hodin. V jiný čas je možná návštěva po dohodě se službu konající sestrou.

 

Spektra péče

Akce na ODN
Velikonoce na ODN 2016
Nově na ODN - respitní péče
Canisterapie

Dobrovolnický program    - Cena Křesadlo pro naše dobrovolníky

Hojení chronických ran
Vánoční odpoledne na ODN
Velikonoce na ODN
Velikonoce na ODN - 2010
Zábavné odpoledne na ODN - září 2015
ODN - tvořivé dílny

nahoru

VIRUS ZIKA

PRO informace KLIKNI ZDE

Akce měsíce

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

STOP násilí

http://stopnasili.cz/

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg