4.8.2020

Dětské oddělení po rekonstrukci

Úprava klimatizace na dětském oddělení

Oznamujeme, že v době od 10. 8. do poloviny prosince 2020 probíhala v prostorách dětského oddělení  /5.NP hlavní lůžkové budovy/  úprava vnitřních prostor – instalace klimatizace na celém oddělení.  Oddělení bylo dočasně přestěhováno do prostor oddělení ORL a oční.

Oddělení se 18. prosince 2020 vrátilo do zrekonstruovaných prostor.

Realizace nové vzduchotechniky přinesla dětskému oddělení novou klimatizační jednotka pro lůžkové pokoje. Dále byla provedena výměna stávající klimatizační jednotky pro JIP na dětském oddělení a výměna stávajícího zdroje chladu. Součástí jsou nové rozvody vzduchotechniky pro lůžkové pokoje. Ostatní práce probíhaly převážně v 6.NP v jednotlivých strojovnách.

"Součástí akce je také provedení nezbytných stavebních úprav, zásahů do elektroinstalace a požárně bezpečnostních prvků. Stavební úpravy budou probíhat převážně uvnitř hlavní budovy v 5.NP, 6.NP a částečně zasáhnou do střechy. Nad střechu ústí nové výdechy VZT," upřesnil provozně technický náměstek ředitele Josef Tvrdý. 

Realizací uvedené akce vytvořila optimální klimatické prostředí na dětském oddělení, které přispějí k úspěšné léčbě dětských pacientů a současně vytvoří i lepší podmínky pro zdravotnický personál.

Celá akce byla realizovaná za finanční podpory Kraje Vysočina, který je zřizovatelem nemocnice. Náklady na její realizaci dosahují částky 9,7 milionů korun bez DPH. Realizaci akce bude provádět firma ESOX, spol. s r. o. a její provádění bude trvat dva a půl měsíce.

Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg