7.2.2020

Vyhráli jsme ocenění "Bezpečná nemocnice"

S projektem Ochrana před závažným násilným útokem jsme ve čtvrtek 6. února 2020 vyhráli dvanáctý ročník soutěže Bezpečná nemocnice. Autorkami projektu jsou náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková, PhD. a náměstkyně pro kvalitu péče doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.

Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina pana MUDr. Jiřího Běhounka vyhlašuje každoročně celostátní soutěž "Bezpečná nemocnice", která je určena pro poskytovatele zdravotních služeb akutní, následné i dlouhodobé péče. Tématem dvanáctého ročníku soutěže bylo „Kontinuální zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče“. V návaznosti na soutěž se koná i konference Dny bezpečí, kde jsou přihlášené projekty prezentovány. V letošním roce rozhodovala o vítězi jak odborná komise složená ze zástupců Kraje Vysočina, SAK o.p.s., České asociace sester, Ministerstva zdravotnictví ČR a společnosti Johnson & Johnson, s.r.o., tak odborná veřejnost účastnící se přímo konference.

Projekt naší nemocnice byl oceněn 1. místem v obou případech. "Moc si ocenění vážíme. Je pro nás motivací do další práce.  Kvalita námi poskytované péče a  bezpečí našich pacientů a zaměstnanců jsou pro nás nesmírně důležité. Zvyšování kvality a efektivity je nikdy nekončící proces, a tak stále máme co zlepšovat a vymýšlet," poděkoval za cenu ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko, MHA. Z našeho pohledu však patří ocenění a poděkování všem projektům a všem nemocnicím, které se do soutěže pravidelně přihlašují! Gratulujeme všem kolegům k získání ocenění v soutěži! https://www.kr-vysocina.cz/titul-bezpecna-nemocnice-patri-nemocnici-havlickuv-brod-porota-ocenila-i-projekt-nemocnice-jihlava/d-4099531/p1=1013

Naše nemocnice projektem navázala na reálnou skutečnost, kdy jsme v roce 2014 byli vystaveni hrozbě bombovým útokem a evakuovali jsme hlavní lůžkovou budovu, v níž se nacházely stovky pacientů a zdravotníků. Následně jsme v různých oblastech a ve spolupráci s HZS a Policií ČR začali rozvíjet plán ochrany před závažnými násilnými útoky. Na jaře 2019 byl střední management nemocnice proškolen profesionálem na danou problematiku a zástupcem Krajského ředitelství Policie ČR -  koordinátorem antikonfliktního týmu. Následně v průběhu roku došlo k vytipování míst v areálu nemocnice s nízkou úrovní zabezpečení, která jsou právě vybírána jako cíl násilných útoků. Proškolen byl i veškerý personál vybraných oddělení, a to formou nácviku modelových situací včetně workshopů. Nemocnice přijala a nastavila vhodná bezpečnostní opatření z kategorie technických a mechanických prostředků, fyzické ochrany a režimová opatření. Jak se na konci roku 2019 ukázalo, zamýšlet se nad tímto druhem opatření je nutné pro zajištění bezpečí ve zdravotnických zařízeních.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg