12.6.2018

Zvýšili jsme bezpečnost aplikace infuzní terapie

Onkologické oddělení zavedením Cyto-Setu zajistilo bezpečnou přípravu i aplikaci léčiv při chemoterapeutické léčbě. Jako první v nemocnicích Kraje Vysočina zavedlo tuto novinku v infuzní terapii do praxe pro pacienty stacionáře. Přináší bezpečí pro zdravotníky i pacienty.

Chemoterapeutická léčba představuje z pohledu infuzních terapií jednu z nejnáročnějších a nejobtížnějších procedur. Mezinárodní směrnice proto předepisují pro nakládání s cytostatiky zvláštní postupy zaručující snížení možných rizik v celém procesu od přípravy léku, přes jeho aplikaci až do okamžiku likvidace použitých prostředků po ošetření pacienta. "Použití soupravy Cyto-Set zaručuje nejenom snížení rizik kontaminace pro zdravotníky, ale zaručuje především bezpečné podání léku pacientovi. Minimalizuje lékovou inkompatibilitu, mikrobiologickou kontaminaci, kontaminaci částicemi, chybnou medikaci či poranění," shrnula výhody staniční sestra oddělení Martina Opatová. Chemoterapeutická infuzní léčba je tedy aktuálně podávána pacientům prostřednictvím tohoto setu, který zjednodušuje a zároveň zefektivňuje celý proces podání léčby, neboť jde o uzavřený systém prostřednictvím automaticky uzavíratelných a zpětných ventilů. Při manipulaci nedochází k žádnému rozpojování prvků soupravy. Díky bezjehlovým ventilům se také výrazně snížilo riziko vzduchové embolie. Neboť devadesát procent našich onkologických pacientů má zajištěn trvalý žilní přístup, který je pro pacienta bezpečnější a méně stresující, snažíme se zvyšovat bezpečnost i v oblasti péče o žilní katetry /PICC a podkožní porty/. Zamezit infekcím žilních vstupů nám nově pomáhá SwapCap, jakýsi speciální uzávěr, který udržuje povrch ventilu dezinfikovaný až po dobu sedmi dní. Více zde

Naše nemocnice má vlastní oddělení přípravy cytostatik při nemocniční lékárně od roku 2009. Oddělení má Státním ústavem pro kontrolu léčiv povolenou přípravu cytostatik a je držitelem osvědčení České farmaceutické společnosti JEP o přípravě sterilních léčivých přípravků s obsahem cytotoxických látek. Vlastní pracoviště, které je situováno přímo v budově onkologie, tvoří několik místností, z nichž nejdůležitější je aseptický box. Vzduchotechnikou s filtrací přes speciální filtry je zajištěna snížená kontaminace prostoru prachovými částicemi, veškerý materiál je do boxu dopravován přes propusti s časovými zámky a pracovníci se zde mohou pohybovat pouze po převlečení do sterilních pracovních kombinéz, které neodlučují drobné částice. V aseptickém boxu je umístěn izolátor - ve kterém probíhá vlastní příprava cytostatik – přístroj, který dokáže udržet díky vlastní soustavě filtrů nejvyšší třídu čistoty. V tomto boxe lékárníci připraví infuse do vaků včetně setování a dále je distribuují zdravotnickým pracovníkům na stacionář, kde je chemoterapie podávána.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg