20.4.2018

Naše sterilizace splňuje novou normu

Centrální sterilizace prošla včera 19. dubna recertifikací - ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016. Sterilizace zdravotnický prostředků tedy u nás splňuje nejvyšší normu. ISO garantuje zvýšení kvality.

Naše nemocnice  provádí sterilizaci zdravotnických prostředků podle vyhlášky č. 306/2012 Sb. a tuto certifikaci systému kvality sterilizace má od roku 2015. Jde o mezinárodně uznávanou normu řízení kvality pro zdravotnické prostředky. Centrální sterilizace tak opět úspěšné prokázala zavedení a uplatnění systému managementu jakosti. "Nová norma posunula požadavky směrem ke zvýšení kvality v této oblasti. Proběhlý audit byl mnohem náročnější, podrobnější a posunul námi nabízené služby na ještě vyšší úroveň, " řekla vrchní sestra oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace  Věra Prokopová- Tyčová. Nastavené procesy tak zajistí poskytování ještě kvalitnějších služeb v oblasti sterilizace lékařům i pacientům. Tým auditorů hodnotil procesy systému managementu v oblasti předpisů, zákonů a smluvních záležitostí.

Od roku 2010 využíváme na Centrální sterilizaci moderní technologie tzv. plazmové sterilizace. Sterilizace plazmou je ideální pro sterilizaci biomedicínských zařízení a má řadu výhod:

1. Tento způsob sterilizace není toxický i díky tomu, že teplota prostředí, kde probíhá, je méně agresivní než sterilizace sytou vodní párou.

2. Nízkoteplotní sterilizace za sucha je velice šetrná k nástrojům a snižuje zátěž, kterou může představovat vysoká teplota, rychlé teplotní změny a vlhkost. Šetrná je též vůči okolnímu prostředí.

3. Další podstatnou výhodou je krátká doba trvání sterilizační procedury a možnost získání velkého objemu plazmatu.

4. Výsledkem je 100% kvalitní sterilizace i složitě členitých nástrojů.

Kromě Centrální sterilizace máme certifikované také oddělení Společných laboratoří a Patologii.

Gratulujeme a děkujeme všem pracovníkům Centrální sterilizace !

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg