4.12.2014

Opět jsme obhájili akreditaci u SAK ČR

Ve dnech 19.-20.11. 2014 proběhlo v naší nemocnici reakreditační šetření auditorů SAK ČR o.p.s. Šetření probíhalo na všech zdravotnických i nezdravotnických provozech a auditoři se velmi podrobně zabývali nastavením všech důležitých procesů péče o pacienta, jeho bezpečí a bezpečí nemocničního prostředí. Audit prokázal neustále se zvyšující úroveň a kvalitu péče o pacienty v naší nemocnici. Opět komise rozhodla o udělení akreditace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, p.o. na následující 3 roky.

Naše nemocnice prošla auditem poprvé v roce 2008 a stala se prvním akreditovaným zdravotnickým zařízením na Vysočině. Poté jsme reakreditovali v roce 2011. Akreditace se uděluje na 3 roky, poté musí zdravotnické zařízení prokázat, že stále pracuje na zvyšování standardů péče. Letos jsme celým šetřením prošli tedy již potřetí.

Akreditace je formou externího hodnocení kvality ve zdravotnictví, jejímž principem je posuzování shody procesů probíhajících ve zdravotnickém zařízení s akreditačními standardy s cílem zajistit kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Standardy SAK jsou vypracovány tak, aby pokrývaly veškeré oblasti činnosti zdravotnického zařízení související přímo či nepřímo s péčí o pacienty.

Akreditační šetření ověřuje, zda zdravotnické zařízení naplnilo požadavky akreditačních standardů, toto šetření provádějí auditoři SAK, kterými jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci a administrátoři ve zdravotnictví. Akreditační šetření probíhá podle tzv. metodiky Stopař – při ní se posuzuje, zda péče o auditory vybrané pacienty probíhá v souladu s vnitřními předpisy zařízení resp. v souladu s akreditačními standardy SAK.

Děkujeme všem zaměstnancům NHB za obrovské množství práce, kterou na poli zvyšování kvality péče neustále odvádějí.

autor: petra.cerno@onhb.cz 

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg