1.12.2014

Úspěšné 51.Dny nukleární medicíny

Výbor České společnosti nukleární medicíny letos uspořádal 51. Dnynukleární medicíny. Pro toto setkání byl vabrán nově zrekonstruovaný Kongres hotel Jezerka, který se nachází v krásném prostředí Chráněné krajinné oblasti Železné hory v blízkosti Sečské přehrady. Uskutečnil se 12. až 14.11.2014.  

Záštitu nad kongresem převzal hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, ředitel nemocnice Havlíčkův Brod Mgr. David Rezničenko a radní městan Havlíčkův Brod Libor Honzárek.

Na programu konference bylo celé spektrum vyšetření a léčby prováděných v oboru nukleární medicíny s důrazem na molekulární zobrazení a použití hybridních metod (SPECT/CT, PET/CT, MicroPET/MRi). Přijatých abstrakt přednášek bylo 62 a posterů 39. Program byl letos rozdělen do 11 sekcí.

 Na počátku konference nás přivítal Mgr. D. Rezničenko, L.Honzárek. Čestné členství ČSNM bylo předáno místopředsedou ČSNM doc. MUDr. P.Korandou, Ph.D. prim. MUDr. Evě Hoffmannové, CSc. za celoživotní propagaci a rozvoj oboru nukleární medicína.

 Odborný program začal přehledovou přednáškou M. Kamínka o nových trendech v nukleární kardiologii. Sekce nukleární kardiologie byla dále osvěžena D. Zemánkem, který hovořil o pohledech kardiologa na indikace a klinický přínos SPECT myokardu. Cenu DNM pro účastníka ve věku do 40 let dostal D. Zogala za skvěle připravenou přehledovou přednášku: Postavení FDG PET/CT v diagnostice kardiovaskulárních zánětů - současný stav, kazuistiky z denní praxeVe druhém bloku nukleární endokrinologie jsme vyslechli kolegy z Chirurgické klinky FN Motol, kteří hovořili o operačním přístupu a použití nukleární medicíny při hyperparathyreóze a adenomu příštitných tělísek. V bloku byla probrána somatostatinová receptorová scintigrafie a semikvantifikace u zobrazení neuroblastomu pomocí 123 I MIBG.

Druhý den konference dopoledne soutěžili o přízeň publika paralelně probíhající bloky PET/CT a SPECT/CT. V PET/CT bloku vynikla přednáška O. Bělohlávka: FDG-PET u lačných pacientů s hyperglykemií a Z. Řeháka : Polymyalgia rheumatica je onemocnění, které má svůj FDG PET (PET/CT) obraz. Přednáška Z. Řeháka byla vyhodnocena na DNM jako nejlepší.  V bloku SPECT/CT podal P. Širůček podrobný přehled metod SPECT/CT v onkologické diagnostice. Další autoři přednášek tohoto bloku poukázali na použití SPECT/CT napříč několika obory medicíny.

Čtyři přednášky, které připravila techologicko-ošetřovatelská sekce NM, byly zaměřeny na praktický přístup zdravotních sester a radiologických asistentů při vyšetřování pacientů a jejich přípravě a sledování po vyšetření.  V poledních přednáškách jsme se dozvěděli od J. Kubinyiho o Zásobování 99Mo/99mTc v letech 2015 – 2020 a P. Mihalová nás seznámila s interním a externím klinickým auditem v NM.  P. Jaroš a I. Maříková nás seznámili se zkušenostmi traumatologa v Afgánistánu a s využitím nukleární medicíny ve vojenském zdravotnictví.

 Odpoledne následoval blok nukleární neurologie, kde nás  J. Laczó a K. Táborská obeznámili s možnostmi využití nukleární medicíny v diferenciální diagnostice demencí. J. Bernátek a  M. Havel se zabývali otázkami vyšetření presynaptického a postsynaptického dopaminergního systému u pacientů se syndromem demence  a s parkinsonským syndromem. V další sekci jsme vyslechli přehledové přednášky o scintigrafii skeletu,CT skeletu a NaF PET/CT skeletu. L.Z adražil nám přednesl práci na téma použití SPECT/CT u metastáz karcinomu plic a  I. Melounová nás poučila o diagnostickém přístupu klinika k zánětům v oblasti implantátů kloubů z pohledu ortopeda. V paralelní fyzikální sekci nás zaujali přednášky V. Ullmana o vnitřní radioaktivitě scintilačních detektorů a J. Ptáčka o vylepšení scintigramu skeletu. Ve čtvrtek program uzavřel blok nukleární thyreologie.

 V pátek jsme vyslechli přednášky o možnostech, použití a technice radiosynoviortézy, a to jak autorů z řad nukleární medicíny, tak z otopedie. Velice kvalitně byl přípraven radiofarmaceutický blok, kde dominovala přednáška P. Komárka o využití nových radiofarmak, pracovníků ÚJF AV o nových radiofarmacích a jejich přípravě a testování. Konferenci zakončila přednáška S. Eignera o zobrazení zánětu pomocí MicroPET/MRi při použití 68Ga DOTA Puromycinu u BCG infekce laboratorních zvířat.

 

Konference byla ukončena předáním cen za nejlepší přednášky a postery.

Děkuji všem přednášejícím i zúčastněným za skvělou práci a atmosféru.

MUDr. Petr Libus, primář oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

 

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg