3.11.2014

Speciální obleky k dispozici

Personál nemocnice má k dispozici 10 speciálních bezpečnostních obleků pro příjem pacienta s vysoce nakažlivým onemocněním. Tyto obleky nejsou standardním vybavením nemocnic. Rozmístěny jsou na místech, kde se očekává záchyt pacienta - 4 obleky na Emergency NHB, 4 na infekční oddělení a 2 na LPS pro dospělé.

Speciální oblek použije personál v případě podezření  na infekční onemocnění závažné z pohledu ohrožení veřejného zdraví, například - hemoragickou horečku ( Ebola, Marburg, Lassa), SARS, onemocnění způsobené novým koronavirem, novou variantou chřipky, apodobně. Personál byl proškolen a na ambulancích je k dispozici manuál, jak postupovat v případě podezření. Všichni zdravotničtí pracovníci použijí ve výše uvedených případech osobní ochranné pomůcky - speciální oblek, který se skládá z obličejové masky třídy FFP3, uzavřených ochranných brýlí, ochranného oděvu, 3 párů rukavic.

V případě, že pacient nahlásí, že pobýval v inkriminovaných oblastech a má zdravotní komplikace - bolesti v krku, horečku, průjmové onemocnění, septický stav, pak bude izolován v připravené, dispozičně oddělené části našeho zdravotnického zařízení. Informována bude Krajská hygienická stanice a Zdravotnická záchranná služba, včetně Hasičského záchranného sboru. Pacient bude následně převezen do zdravotnického zařízení Fakultní nemocnice na Bulovce.

petra.cerno@onhb.cz

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg