9.10.2014

ARO má nový dospávací pokoj

Lůžkové Anesteziologicko-resuscitační oddělení funguje v Nemocnici Havlíčkův Brod již 20 let. Aktuálně došlo letos k jeho rozšíření o druhý dospávací pokoj s pěti lůžky a nejmodernějším vybavením pro daný obor a o speciální kontaktní místnost pro blízké osoby pacientů. Pohodlně vybavený pokoj nabízí soukromí pro rozhovor lékaře a příbuzných pacienta. Oddělení také zajišťuje činnost resuscitačního týmu, který ročně zhruba 50x vyráží zachraňovat život po celém areálu nemocnice a poskytnout kardiopulmonální resuscitaci.

Anesteziologické oddělení zajišťuje anestezie při operačních a některých diagnostických výkonech – v číslech je to ročně přes 7000 anestezií na 12 pracovištích, denně podává anestezii 7 anesteziologických týmů. V současné době na ARO pracuje 21 lékařů a 43 sester. Resuscitační oddělení s 6 boxy a dospávacími pokoji disponuje nejmodernější technikou k podpoře a náhradě základních životních funkcí. „V prostorech centrálních operačních sálů byl nově vybudován druhý dospávací pokoj. Tím dosáhneme stavu, kdy všichni pacienti po operaci v anestezii budou předáni na monitorované „dospávací“ lůžko,“ sdělil primář Longin. Ročně je na oddělení hospitalizováno zhruba 300 pacientů, ambulantně ošetřeno zhruba 1800 pacientů. Pod oddělení spadá anesteziologická ambulance a ambulance bolesti.

Anesteziologie a resuscitace je obor, který poskytuje anesteziologickou a resuscitační péči a řeší chronickou a nesnesitelnou bolest. „Prvním ústavním anesteziologem havlíčkobrodské nemocnice byla jmenována v roce 1956 doktorka Lenka Struhovská. V té době a i dlouho poté /až do konce 60. let/ podávali anestezii lékaři jednotlivých operačních oborů - chirurgové, gynekologové, lékaři ORL oddělení, „ říká o počátcích podávání anestezie v brodské nemocnici současný primář oddělení MUDr. Pavel Longin.

V roce 1959 nastoupil na místo ústavního anesteziologa doktor Jiří Konrád, který byl o sedm let později jmenován prvním primářem nově vzniklého oddělení, které sice již čítalo více lékařů, avšak stále nemělo lůžka. Primář Konrád položil základy moderních anesteziologických postupů a úspěšně je dále rozvíjel. Jeho práci ukončuje tragická smrt v roce 1982. Historicky druhým primářem oddělení byl jmenován MUDr. Michal Fischer, který dlouhodobě upozorňoval vedení nemocnice na nutnost vzniku lůžkového resuscitačního oddělení. Teprve však v květnu 1994 byla slavnostně otevřena lůžková stanice ARO v provizorních prostorách bývalé ortopedie. Vedením stanice byl pověřen současný primář oddělení ARO MUDr. Pavel Longin. „Začátky nebyly lehké, lůžková část byla prostorově dostačující, ale zázemí lůžek bylo velmi malé. Chyběla návaznost na klíčová oddělení nemocnice a dostupnost komplementu. CT vyšetření nebo ultrazvuk znamenalo transport pacienta do jiné budovy s použitím sanity RZP,“ komentuje začátky lůžkové stanice MUDr. Longin.

V roce 1997 byl vybudován a otevřen nový monoblok – kompletní současná hlavní budova nemocnice - a lůžkové oddělení ARO se stěhovalo do nových moderních prostor.Od stejného roku po celých šest let zajišťovalo ARO provoz centrální JIP operačních oborů. Od roku 2001 se pod vedením MUDr. Kunora rozběhl nepřetržitý servis v provádění porodní analgezie. V roce 2002 zahájila pod vedením MUDr. Straky činnost ambulance pro léčbu bolesti. V pořadí třetím primářem ARO byl v roce 2004 jmenován současný primář MUDr. Pavel Longin. Vedoucí lékařkou lůžkové stanice se stala MUDr. Marie  Štěpánová, která vede lůžkovou stanici velmi úspěšně už 10 let. Vrchní sestrou je Stanislava Králíčková, která pracuje na ARO již 39 let, z toho ve funkci vrchní sestry ARO již 22 let. MUDr. Chládek s MUDr. Jokschem uvedli do běžného použití metodu periferních nervových blokád. V roce 2007 byl otevřen první dospávací pokoj po operačních výkonech s kapacitou 5 lůžek v nepřetržitém provozu.  Od roku 2011 je v provozu anesteziologická ambulance.

Celé oddělení je velice moderně přístrojově vybaveno. Kromě standardního vybavení je na lůžkovém oddělení možnost monitorace nitrolebního tlaku, monitorace hemodynamiky, v indikovaných případech je zaváděna terapeutická hypotermie, kontinuální eliminační techniky jsou prováděny v bezpečnější citrátové antikoagulaci, standardně je využívána flexibilní bronchoskopie, lékaři jsou zaškolueni v ultrazvukových technikách.

-tm-

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg