15.9.2014

Mezinárodní den neslyšících v NHB 26. září

Mezinárodní den neslyšících

Kdy: 26.9.2014, od 8:00 – cca 12:00 hod.  

Kde: Nemocnice Havlíčkův Brod - vestibul hlavní nemocniční budovy

Program akce:

  • Informace stran vyšetření sluchu – zdravotní sestra paní Denisa Pustinová z ambulance ušní, nosní, krční
  • Představení služeb pro sluchově postižené pacienty Nemocnice Havlíčkův Brod: tlumočení do znakového jazyka - online tlumočení – tablet, skype,tlumočení – Centrum zprostředkování tlumočníků při ASNEP, tlumočník ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých, tlumočení pro hluchoslepé, služby zdravotně-sociálního pracovníka NHB.
  • Sociální dávky pro osoby se sluchovým postižením (v písemné podobě k dispozici pro veřejnost).
  • Pravidla pro komunikaci se sluchově postiženými (v písemné podobě k dispozici pro veřejnost).
  • Zajímavé publikace a pořady s tematikou sluchového postižení, info o akcích pro neslyšící a sluchově postižené, organizace pomáhající sluchově postiženým (v písemné podobě k dispozici pro veřejnost).
  • Představení znakového jazyka aneb nebojte se neznámého (Co je vůbec znakový jazyk? Mýty a předsudky o znakovém jazyce - k dispozici v písemné podobě pro veřejnost, kartičky se znaky pro veřejnost).
  • Konzultace stran sluchového postižení a sluchadel v osobní rovině a vlastní zkušenosti.
  • Představení služeb pro sluchově postižené klienty SNN (poradenství, pomůcky pro sluchově postižené, pořádané akce, tlumočení do znakového jazyka).

/Po celou dobu akce bude přítomný tlumočník do znakového jazyka - tlumočník ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých/.

Mezinárodní den neslyšících se slaví 3. až 4. týden v měsíci září. Cílem této akce je šířit základní informace o světě osob se sluchovým postižením mezi širokou veřejnost, upozornit na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a na způsoby, jak je překonat. V rámci Mezinárodního dne neslyšících se po celé ČR konají různé přednášky s tematikou sluchového postižení, divadelní představení a koncerty tlumočené do znakového jazyka, dny otevřených dveří v organizacích pomáhajících neslyšícím.

"I přesto, že se postupem času zlepšují podmínky pro neslyšící, musí i přes to denně překonávat spoustu překážek. Například nemohou telefonovat, což je v případě přivolání první pomoci velmi složité, ale naštěstí již existují systémy, které umožňují komunikaci a snazší život lidem s tímto postižením. Mezinárodní den neslyšících také připomíná, že v ČR žije zhruba půl milionu osob se sluchovým postižením. Znakovým jazykem se dorozumívá jen malá část z nich, možná dvě až tři procenta, především jde o neslyšící od narození. Ohluchlí a nedoslýchaví lidé byli dříve odkázáni převážně na odezírání, které je náročné a velmi nespolehlivé. Teprve v posledních letech je pro ně dostupná nová sociální služba, simultánní přepis mluvené řeči," sdělila sociální pracovnice nemocnice Mgr. Kamila Mrtková.

Přijďte nahlédnout i Vy do světa osob se sluchovým postižením!

 

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg