21.7.2014

Bezbariérová nemocnice i pro neslyšící

Projekt byl v roce 2019 UKONČEN.

Neslyšící pacienti mohou nově využít tablet pro spojení s tlumočníkem. Ten pak zajistí komunikaci se zdravotníky. Služba by měla zjednodušit pobyt neslyšícím pacientům v našem zařízení.

"Online tlumočení zjednodušuje komunikaci a odstraňuje komunikační bariéru mezi neslyšícím a slyšícím. Vše se odehrává prostřednictvím video hovoru za účasti tlumočníka znakového jazyka, který tlumočí komunikaci mezi neslyšícím uživatelem a zdravotnickým personálem, " přiblížila výhody online tlumočnické služby náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Lada Nováková.

Tablet nám zapůjčilo Občanské sdružení APPN, agentura pro neslyšící, které realizuje projekt „Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící s využitím komunikačních technologií“ za podpory České televize. Cílem je, aby měli neslyšící pacienti možnost domluvit se ve znakovém jazyce. A jak to vypadá v reálné situaci? S tlumočníkem se klient spojí pomocí zapůjčeného tabletu přes Skype. Služba je dostupná nonstop. Podstatou je přenos znakové řeči pomocí webkame. Pacient se tak může domluvit díky tlumočníkovi s lékařem na všem, co je potřeba. Získá přesné informace o vyšetřeních, diagnóze, zaručena je komunikace a zodpovězení aktuálních dotazů. Dopředu lze s tlumočníkem také domluvit čas spojení, například při vizitě. Online tlumočníci se řídí etickým kodexem tlumočníků, tím je zaručena povinnost mlčenlivosti.

Online tlumočnická služba pro neslyšící je poskytována zdarma, tablet je zapůjčen nemocnici dlouhodobě a bezplatně. Možnost zapůjčení tabletu je každý den a to po sepsání „Záznamu o předání tabletu nájemci“ na informačním centru nemocnice (IC) na základě předložení dokladu totožnosti. V případě, že si pacient nemůže o službu zažádat osobně na IC, je možno požádat o informaci a případně i pomoc sociální pracovnici Mgr. Kamilu Mrtkovou v pracovních dnech od 8:00 od 13:00 hodin.

petra.cerno@onhb.cz

 

 

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg