1.5.2014

Den hygieny rukou

5. května 2014 - V rámci Mezinárodního dne hygieny rukou

Každoroční akci ve vestibulu hlavní nemocniční budovy Den hygieny rukou v NHB.

V pondělí 5. května si mohli zájemci z řad široké veřejnosti, pacienti a zdravotníci „na vlastní kůži“ vyzkoušet správnou techniku mytí a dezinfekce rukou, která je nezbytná nejen v nemocničním prostředí. K dispozici byl speciální přístroj odhalující nečistoty na rukou. Zhruba 6 desítek zájemců se přesvědčilo, zda jejich technika mytí rukou, kterou každodenně používají, je postačující pro správnou hygienu!!! "Zdravotníci obstáli na výbornou. Jsou však v této problematice pravidelně školeni. Zájemci z řad veřejnosti byli někdy překvapeni, že jejich ruce nejsou čisté, i když použili dezinfekční prostředek," zhodnotila akci nozokomiální sestra Věra Deylová.

Mytí a dezinfekce rukou jsou nejjednodušším a nejdostupnějším způsobem, jak zabránit vzniku a šíření infekcí v populaci i zdravotnických zařízeních. V naší nemocnici je personál pravidelně proškolován. Snažíme se minimalizovat a kontrolovat všechna možná rizika. Dodržování předepsaných zásad hygieny rukou je průběžně kontrolováno. Potěšil nás, projevený zájem z řad ambulantních návštěvníků nemocnice.

Ke zvýšenému dodržování hygieny rukou jsou vyzývány prostřednictvím výstražných cedulek také návštěvy u hospitalizovaných pacientů. "Návštěva by měla využít dezinfekce rukou před tím, než jde k lůžku pacienta. Na každém oddělení je na chodbě za tímto účelem k dispozici dezinfekční prostředek," sdělila k problematice náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Lada Nováková.

Akci pořádáme ve spolupráci se společností B. Braun a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod.

Petra Černo, tisková mluvčí NHb, petra.cerno@onhb.cz

 

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg