27.3.2014

Zpětná vazba od pacientů je pro nás důležitá!

VII. Setkání FOCUS GROUP s pacienty hospitalizovanými v Nemocnici Havlíčkův Brod

V pondělí 24. března 2014 se uskutečnilo již v pořadí sedmé setkání s pacienty tzv. Focus Group. Toto setkání bylo realizováno na základě pozvánky k osobní schůzce vedení nemocnice pacientům, kteří byli v předcházejícím období u nás hospitalizováni. Hlavním cílem setkávání je získat zpětnou vazbu od pacientů - s čím byli nebo nebyli v rámci hospitalizace spokojeni a následně s těmito informacemi pracovat. Pacienti zase vítají možnost vyjádřit vlastní názor a podělit se o své zkušenosti spojené s návštěvou našeho zařízení a využitím námi nabízených služeb. Zpětnou vazbu může ale pacient sdělit také osobně při odchodu z nemocnice nebo nepřímo prostřednictvím dotazníku. V měsíci dubnu bude opět probíhat dotazníkové šetření na spokojenost pacientů.

Hlavním tématem moderované diskuze, kterou vedla vrchní sestra chirurgického oddělení Marie Kafková, byly otázky týkající se spokojenosti s hospitalizací:

- jaké změny by přivítali pacienti při pobytu v nemocnici;

- s jakým přístupem zdravotníků se setkávali;

- jak se v nemocnici orientovali; 

- zda se cítili během pobytu bezpečně a zda byla zajištěna jejich intimita.

Hodnocení: Přítomní pacienti vyjádřili spokojenost s pobytem v nemocnici. Chválili velmi dobrou informovanost ohledně výkonů, léčebných i ošetřovatelských postupů a průběh celé hospitalizace. Jedním z dotazů bylo tolik diskutované časné buzení - toto pacienti nevnímali jako problém. Velice nás potěšila chvála ohledně podávané stravy, kterou hodnotili pozitivně. Poukazováno bylo na nevhodné umístění televizního přístroje na pokoji / pokusíme se řešit s technickým oddělením/.Řada pacientů uváděla i srovnání s jinými zdravotnickými pracovišti - v jiných zdravotnických zařízeních jim vadila anonymitu personálu a nevstřícnost v komunikaci. Toto bylo u nás naopak vysoce hodnoceno.Za hlavní prioritu v Nemocnici Havlíčkův Brod, p.o. považují oslovení pacienti domácí příjemné prostředí. Děkujeme osloveným pacientům, že nám věnovali tolik drahocený čas a pomohli nám ve zvyšování kvality péče v naší nemocnici.!!! 

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg