19.3.2014

Onkologie využívá nový stacionář

Nový stacionář slouží od pondělí onkologickým pacientům naší nemocnice. Byl vybudován v 1. poschodí budovy onkologie  a speciálně vybaven pro potřeby podávání chemoterapie a léčby pro onkologické pacienty. Do prvního patra byla taktéž přestěhována ambulance lékařky MUDr. Ivany Havlíčkové a nachází se zde laboratoř pro přípravu cytostatik - tím
vznikl jednotný komplex zajišťující péči o naše onkologické pacienty.

Onkologie využívá nový stacionář

Pacienti jsou nepřetržitě pod dohledem lékaře a zdravotnického personálu. Současné uspořádání má i řadu výhod pro pacienty. "Vše se odehrává na jednom místě, pacienti nemusí nikde přecházet a především jim nový stacionář poskytuje větší klid a soukromí," sdělila MUDr. Havlíčková.

Snažili jsme se vytvořit příjemné prostředí, kde se pacienti budou cítit pohodlně. Prostředí zachovává soukromí a intimitu, což příznivě působí na psychiku pacienta. "Průběžně budeme stacionář obměňovat pozitivními dekoracemi, na přání pacientů jim můžeme pouštět například relaxační hudbu," sdělila vrchní sestra onkologie Martina Opatová. K dispozici jsou polohovací postele s kvalitními matracemi, na nichž pacienti tráví dobu při aplikaci léčby. Stacionář splňuje přísné hygienické standardy, které jsou nezbytné pro pacienty se sníženou imunitou v důsledku chemoterapie. Tím se snižuje i riziko infekcí a komplikací při léčbě.

Onkologie využívá nový stacionář

Oddělení onkologie poskytuje dlouhodobě vysoce kvalitní péči. Ročně je zde ambulantně ošetřeno kolem 12.000  pacientů. Léčba na našem oddělení probíhá převážně v ambulantním režimu,  indikovaní pacient jsou hospitalizováni v rámci naší nemocnice. Součástí pracoviště je také radiologie zaměřená na léčbu pomocí radioterapie (ozařování). Tým lékařů a sester na našem oddělení se snaží o nemocného a jeho rodinu pečovat nejen profesionálně, ale také s hlubokým lidským přístupem.

Pracoviště nemocniční lékárny na přípravu léků ze skupiny cytostatik patří mezi specializovaná pracoviště, která mají Státním ústavem pro kontrolu léčiv povolenou přípravu cytostatik a je držitelem osvědčení České farmaceutické společnosti JEP o přípravě sterilních léčivých přípravků s obsahem cytotoxických látek.  Příprava výše zmiňovaných léků je podle platné legislativy řazena do zvláštní skupiny (spolu např. s přípravou radiofarmak a přípravou intravenózní výživy).  Jsou to léky, u nichž je nutno bezpodmínečně zachovat nepřítomnost mikroorganismů a v případě cytostatik navíc ochránit pracovníky před expozicí těmito vysoce účinnými látkami. Vlastní pracoviště, které je situováno přímo v budově onkologie NHB, tvoří několik místností, z nichž nejdůležitější je aseptický box. Ten je navržen tak, aby všechny jeho povrchy včetně stropů byly snadno omyvatelné a desinfikovatelné. Vzduchotechnikou s filtrací přes speciální filtry je zajištěna snížená kontaminace prostoru prachovými částicemi, veškerý materiál je do boxu dopravován přes propusti s časovými zámky a pracovníci se zde mohou pohybovat pouze po převlečení do sterilních pracovních kombinéz, které neodlučují drobné částice. V aseptickém boxu je umístěn izolátor – přístroj, který dokáže udržet díky vlastní soustavě filtrů nejvyšší třídu čistoty a zároveň je konstruován tak, že jeho vnitřní prostor je zcela oddělen od místnosti aseptického boxu, ve které se pohybuje připravující lékárník nebo farmaceutický asistent.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, tel. 569472201, petra.cerno@onhb.cz

 

Info - koronavirus

 

OČKOVACÍ CENTRUM

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg