14.3.2014

Další případy otravy - POZOR na oxid uhelnatý!

V posledních měsících se zvýšil počet ošetřených pacientů s otravou oxidem uhelnatým. V některých případech měla otrava i tragické následky. "Rozpoznat tuto diagnózu od jiných je někdy velmi obtížné i pro profesionály. Většina příznaků jsou problémy nespecifické, které se objevují i u řady jiných onemocnění," konstatoval primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Pavel Longin. Právě jeho oddělení a oddělení interny řešilo několik závažných případů otrav v tomto roce. Lékaři oddělení ARO považují za důležité, aby si veřejnost uvědomila rizika a nebezpečí spojená s oxidem uhelnatým. "Některé případy byly velice závažné a hluboce zasáhly nejen rodiny samotné, ale i personál oddělení. Chtěli bychom proto alespoň touto formou apelovat na veřejnost, aby se více zajímala o problematiku a byla obezřetnější. Málo kdy si někdo dá do spojitosti zdravotní problémy s předcházejícími problémy se spotřebičem - karmou, kotlem, krbem," dodává MUDr. Longin. Přesná čísla nejsou k dispozici, avšak odhady na Českou republiku hovoří o 1500 případech otrav CO ročně. Jako příčina smrti je otrava CO stanovena u 140-150 osob ročně. Lékaři jsou přesvědčeni, že skutečné množství však bude mnohem vyšší.

Na možnost otravy CO je nutno myslet a zmínit se lékaři, pokud zdravotním problémům předcházely problémy se spotřebičem - neodborná oprava spotřebiče či kouřovodu, neobvyklé hoření, kouřový zápach, opakované zhasínání plamene, někdy se udává také narudlé zbarvení plamene.

V závislosti na množství a koncentraci vdechovaného CO  a délce pobytu v prostředí dochází k rozvoji různých příznaků:

-  obyvklé jsou mírnější příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo na hrudi, závratě, slabost, možné jsou i psychické příznaky,atd.

-  při závažnějším stupni - neurologické příznaky, dochází k poruše vědomí.

S lehčími příznaky otravy se pacienti obvykle odeberou k praktickému lékaři či na interní ambulanci nemocnice. Zde je důležité nezapomenout oznámit možnou souvislost s poruchou zdroje otravy zdravotnickému personálu. U těžších případů bývají přivolány složky IZS, pacienti bývají převezeni na ošetření do nemocnice. Zde je jim podán kyslík a jsou ošetřeni dle aktuálního zdravotního stavu. "Následky otrav mohou být i trvalého rázu, například trvalé poškození mozku," dodává primář ARO MUDr. Pavel Longin.

I zástupci Hasičského záchranného sboru HB, kteří díky technickému vybavení obvykle odhalí a upozorní lékaře na možnost otravy, se shodují, že nejčastěji zjištěným důvodem je neodborně prováděný servis u domácích spotřebičů či neexistence revizí na přístroje a další zařízení. "Nejlepší prevencí jsou pravidelné kontroly, pokud zjistíte doma závadu či se Vám něco nezdá, pak zařízení vypnout a přivolat odborníka. Moderním prostředkem prevence a jednou z nejlepších variant je pořízení čidla, jako detektoru výskytu oxidu uhelnatého v domech či bytech. Tato zařízení se umisťují přímo do obytných místností a jsou schopna signalizovat nebezpečí a tak zabránit tragédii," sdělil mjr.Mgr. Martin Sedláček, velitel stanice HZS Havlíčkův Brod. Více rad od našich hasičů naleznete na http://www.hzscr.cz/clanek/otravy-oxidem-uhelnatym-jsou-v-havlickove-brode-cim-dal-castejsi-hasici-varuji-budte-obezretni-a-nepodcenujte-mozna-rizika.aspx

Návod k prevenci otravy oxidem uhelnatým a více informací je možno najít také na http://www.cshlm.cz/aktualne/upozorneni-obyvatelum-cr-na-nebezpeci-otravy-oxidem-uhelnatym-95

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, petra.cerno@onhb.cz, tel. 569472201

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg