7.12.2012

Otevřeli jsme Emergency - urgentní příjem

Emergency neboli urgentní příjem je dvoupodlažní budova s přímou návazností na dosavadní hlavní objekt nemocnice. Jeho stavbou vzniklo jediné kontaktní místo pro příjem urgentních a akutních pacientů do nemocnice. „Vše je koncipováno tak, aby se lékaři z různých odborností scházeli u akutního pacienta na jednom místě a předání pacienta od ZZS bylo bez jakýchkoliv časových ztrát,“ upřesnil význam stavby ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko. Současně se tak vytvořil i odpovídající vchod do hlavního objektu nemocnice.

Stavba byla zahájena na konci prosince 2011 hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem. „Celosvětovým trendem moderní medicíny je příjem pacientů v nemocnici na jednom místě určeném pro akutní stavy, kde se jich dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu ujme tým lékařů. Jsem rád, že se nám postupně daří tyto pro pacienty nezbytné a možná komfortní podmínky v péči zavádět do všech nemocnic našeho kraje,“ dodal Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Kolaudace stavby budovy Emergency NHB se uskutečnila 27. listopadu 2012. Na jaře příštího roku budou ještě dokončeny zahradní úpravy a výsadba stromů. 

Výstavbou Emergency vzniklo vysokoprahové pracoviště, které přijímá do péče pacienty v ohrožení života. Zde se budou přijímat pacienti, jejichž zdravotní stav bude vyžadovat následnou péči na ARO nebo některé z jednotek intenzivní péče. V přízemí budovy byly centralizovány urgentní a akutní ambulantní činnosti, odkud je zajištěna velmi dobrá návaznost na pracoviště diagnostických metod, lůžková oddělení nemocnice a zejména na všechna pracoviště intenzivní medicíny /tedy JIP interních oborů, JIP chirurgických oborů, ARO a dětskou JIP/. V přímé návaznosti na hlavní vchod je umístěno informační centrum, dále se zde nacházejí ambulance, čekárny, sociální zařízení, výtah a spojovací schodiště do druhého poschodí. Ve druhém poschodí jsou umístěny specializované ambulance a operační sál s příslušenstvím. Toto podlaží má také přímé napojení na hlavní objekt nemocnice. Ten zajišťuje přístup pacientů z lůžkových oddělení k operačnímu sálu pro jednodenní chirurgii a specializovaným ambulancím. Propojení výtahu do třetího nadzemního podlaží usnadňuje transport pacientů na jednotku intenzivní péče chirurgických oborů. Ve třetím nadzemním podlaží se také nachází strojovna vzduchotechniky pro operační sál a ostatní provozy umístěné v této budově.

Stavba byla financována zřizovatelem nemocnice - Krajem Vysočina - na základě usnesení Rady Kraje 0947/20/2011RK a náklady činí 38 617 000,- Kč. Dále byly vynaloženy prostředky na stavbu komunikace /silnice a chodníky/ v hodnotě 2.358 000,- Kč.

Architektonické řešení budovy Emergency navazuje na stávající objekt nemocnice. Budova vznikla jako přístavba k hlavní nemocniční budově, a tak bylo prioritou projektanta její architektonický vzhled citlivě přizpůsobit. Zajímavé je i řešení střechy jako klidové zóny.

Při stavbě bylo využito moderní technologie. Stavbu zajišťovala společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.. Nosná konstrukce je navržena ze železobetonového prefabrikovaného skeletu, který je založen pomocí mikropilot, železobetonových patek a pásů.

Velké poděkování za sponzorský dar na dovybavení Emergency patří Městu Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou, Habry a Přibyslav.

Nová budova Emergency přináší zvýšení kvality péče o naše pacienty.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB
tel. 569472201 nebo 604475082
petra.cerno@onhb.cz, www.onhb.cz

Projekt IROP

 

Akce měsíce

změna otevírací doby bufetu 

od 1.1.2019 o víkendech

od 11:00 do 16:30 hod.

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg