4.6.2012

Pilotní projekt Nutriční péče v onkologii zakončen

Projekt Nutriční péče v onkologii, do něhož se Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. v loňském roce zapojila, byl 2.6.2012 zakončen seminářem na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Výsledkem je rozšíření a zkvalitnění péče o naše onkologické pacienty. Přínos pociťují pacienti i zdravotnický personál.

Bohužel každý třetí obyvatel České republiky má v průběhu života onkologické onemocnění a každý čtvrtý na ně umírá. Ročně je nově diagnostikováno přibližně 60 tisíc onkologických pacientů. Již v době stanovení diagnózy je zhruba 40% z nich podvyživených. Nejen onemocnění samotné, ale i jeho léčba je velmi často spojena se vznikem podvýživy. Podvýživa se vyskytuje u více než poloviny nemocných léčených pro maligní nádor a až 20% úmrtí u těchto nemocných je spojeno s malnutricí. Toto jsou smutná fakta, která byla důvodem vzniku pilotního projektu Nutriční péče v onkologii. Projekt je iniciativou České asociace sester a České onkologické společnosti ve spolupráci s Krajem Vysočina včetně jím zřizovaných nemocnic. Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. se zapojila do projektu v loňském roce a jedním z prvních kroků bylo zřízení nutriční ambulance pro onkologické pacienty. Hlavním cílem bylo zlepšení kvality života onkologicky nemocného a vytvoření adekvátní nutriční péče pro zvýšení účinnosti léčby samotné.

"Problematika stravování je u onkologických pacientů jednou ze složek vedoucích k lepšímu léčebnému výsledku. Díky zapojení se do projektu jsme rozšířili péči o onkologické pacienty. Hned od počátku hlídáme pacienta z výživového hlediska, nepřetržitě jsme mu k dispozici a tak s námi může aktuálně řešit problémy a vše konzultovat," sdělila sestra onkologického oddělení a  účastnice pilotního projektu Jana Slavíčková.  Projektu se účastnili vybraní lékaři, sestry a nutriční terapeuti naší nemocnice. V současnosti tedy je díky projektu součástí péče  v naší nemocnici screening každého nového onkologického pacienta a s tím spojené hodnocení nutričního rizika. Jedním ze stupňů této péče je pak konzultace nutričního terapeuta nebo přímo vyšetření v nutriční ambulanci naší nemocnice.

V rámci projektu se pracovní skupiny z 5 krajských nemocnic scházely 1x v měsíci, sdělovaly si své zkušenosti a měly možnost vše konzultovat s odborníky. "Jako obrovský přínos seminářů vidím navázání bližšího kontaktu a spolupráce nutričního terapeuta,sestry a lékaře a také vytvoření cíleného a odpovídajícího dotazníků, který slouží našim účelům," dodala Jana Slavíčková. Výsledkem pilotního projektu Nutriční péče v onkologii je vytvoření funkčního standardu nutriční péče o onkologicky nemocného v celém průběhu jeho léčby. "Dnes jsme shrnuli veškeré naše závěry, které budou předloženy zřizovateli - Kraji Vysočina. Bude na kraji a na nemocnicích, jak standard zavedou. Jedním z našich doporučení je například zavedení jednotného systému screeningu v elektronické podobě," konstatovala účastnice projektu.

Pilotní projek byl zakončen, avšak projekt věnující se problematice výživové péče o onkologické pacienty bude dále pokračovat navázanou spoluprací."Onkologické onemocnění zvyšuje nutriční potřeby pacienta a zároveň snižuje jeho schopnost přijmout potřebné množství živin a energie z běžné stravy,“ uvádí za Českou asociaci sester Tamara Starnovská, jedna z autorek projektu. Důsledkem může být nedostatečná výživa, která zhoršuje průběh onemocnění a snižuje účinnost léčby. Právě k řešení tohoto problémy pomohou na Vysočině i závěry zakončeného pilotního projektu.  Více o projektu lze nalézt na www.cnna.cz a na http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=1007.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. tel. 569472201 nebo 604475082. petra.cerno@onhb.cz

 

Projekt IROP

 

Akce měsíce

změna otevírací doby bufetu 

od 1.1.2019 o víkendech

od 11:00 do 16:30 hod.

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg