28.5.2012

Management 21. století pro zdravotnický personál

Vrchní a staniční sestry naší nemocnice se účastní kurzu, který je zaměřený na rozvoj a řízení zdravotnického zařízení 21. století. Ve 4 modulech jsou průběžně proškoleny v komunikačních dovednostech, marketingu a vztazích s veřejností, jak zvládat komunikaci s podřízenými neboli management lidských zdrojů, atd.. V květnu se uskutečnila první část tohoto vzdělávacího programu, který bude pokračovat v červnu. Účastní se jej 20 sester. 

Jde o certifikovaný kurz v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech. "Slibujeme si od kurzu efektivnější využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí. Chceme touto formou zajistit zdravotnickým pracovníkům průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky," řekla k myšlence kurzu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Lada Nováková.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, tel. 569472201 nebo 604475082.

Management 21.století Management 21.století

Projekt IROP

 

Akce měsíce

4D ultrazvuk V provozu

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Práva pacientů přeložená do znakového jazyka

naleznete zde

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg