10.5.2012

Den hygieny rukou

Po celé dopoledne si mohli zájemci nejen z řad zaměstananců, ale především veřejnosti, vyzkoušet správné postupy při hygieně rukou. Tato akce probíhala ve vestibulu hlavní budovy, kde zájemci pod vedením nozokomiální sestry paní Věry Henzlové dostávali informace, jak mají správně postupovat při hygieně rukou a jaké prostředky je vhodné používat. Po praktickém provedení hygieny si účastníci mohli pomocí speciálního přístroje ověřit, zda  použili správnou techniku, případně byla odhalena místa, která nebyla správně dezinfikována. Cílem akce je vždy si uvědomit, že ruce každého z nás mohou být zdrojem přenosu infekcí, které mohou ohrozit naše zdraví. Za odvahu zúčastnit se této akce dostal každý symbolickou perníkovou dlaň.

 

5. května  – Mezinárodní den hygieny rukou

Pod záštitou WHO – Světové zdravotnické organizace se Nemocnice Havlíčkův Brod připojila k akci Den hygieny rukou.

Nemocniční infekce jsou poslední dobou v povědomí odborné i laické veřejnosti stále více spojovány s kvalitou poskytované péče. A oprávněně. I naše nemocnice se v rámci zvyšování kvality péče  a bezpečí našich pacientů soustředí na hygienu rukou, která je základem pro snížení rizika nozokomiálních infekcí, infekcí k jejichž vzniku dochází v souvislosti se zdravotní péčí. V naší nemocnici jsou nozokomiální infekce monitorovány a vyhodnocovány.

Kontaminované ruce zdravotníků jsou totiž ( podle evropských průzkumů) významným faktorem přenosu u většiny nozokomiálních nákaz. Evropské přístupy k hygieně rukou, které vycházejí z nejnovějších zkušeností z praxe, minimalizují mytí rukou, které bývá nedostatečně účinné, a kladou důraz na co nejčastější dezinfekci pokožky rukou alkoholovými dezinfekčními přípravky.

 

P1020990mala.JPG P1020991mala.JPG
P1020992mala.JPG P1020994mala.JPG
P1020995mala.JPG P1030006mala.JPG
P1030012mala.JPG P1030017mala.JPG
P1030010mala.JPG P1030015mala.JPG

Projekt IROP

 

Akce měsíce

změna otevírací doby bufetu 

od 1.1.2019 o víkendech

od 11:00 do 16:30 hod.

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg