19.4.2012

Tisková zpráva ze dne 19.4.2012

Tisková zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. k možnosti zřízení babyboxu ze dne 19.4.2012

Dne 19. dubna proběhla v Nemocnici Havlíčkův Brod p.o.jednání s p. Ludvíkem Hessem, předsedou a zástupcem Nadačního fondu pro odložené děti Statim. Cílem tohoto setkání bylo obnovit jednání o možnosti zřízení babyboxu v NHB.

Vedení Nemocnice Havlíčkův Brod společně s lékaři dětského oddělení a gynekologicko-porodnického oddělení si připravili řadu otázek z oblasti etické, právní, sociální i technické, na které očekávali erudované odpovědi, proto, aby mohli zodpovědně zvážit potřebnost babyboxu pro Havlíčkův Brod. Jednání byla předčasně ukončena náhlým odchodem p. Hesse, poté, co lékařka dětského oddělení sdělila svůj osobní názor. Následně  pan Hess již v jednání nechtěl pokračovat. Nedotázal se na názor vedení nemocnice ani dalších lékařů. Ze sedmi problematických okruhů byly probrány pouze dva.  „Jednání bylo odchodem p. Hesse předčasně ukončeno a není tak dostatek podkladů pro zvážení možnosti zřízení babyboxu v naší nemocnici,“ vyjádřil se k situaci ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko.

V diskusi lékaři upozornili, že v Havlíčkově Brodě jsou i jiné možnosti pomoci matkám v sociální nouzi a v případě nechtěného těhotenství – azylový dům pro matky s dětmi, aktivizační služba pro matky s dětmi a výborná spolupráce nemocnice a neziskových organizací s OSPOD / Orgán sociálně-právní ochrany dítěte při městských úřadech/. Existuje také možnost utajovaného porodu. Problematickou oblastí pro nemocnici je v současné době stavba urgentního příjmu Emergency NHB.  Z těchto důvodu je uzavřen vchod do hlavní budovy nemocnice a ke vstupu se používají 3 náhradní vstupy. V současnosti tedy nedisponujeme adekvátním prostorem pro babybox tak, aby byla maminkám nabídnuta z naší strany diskrétnost a soukromí.

 „Nejsem apriori proti babyboxům, ale můj osobní názor je, že v současné době není v Havlíčkově Brodě babybox potřeba, „ sdělila MUDr. Magdalena Chvílová-Weberová, vedoucí lékařka neonatální jednotky dětského oddělení. Tato věta byla důvodem předčasného odchodu p. Hesse z jednání. „V této otázce zastávají lékaři dětského oddělení podobný názor,“ řekl primář dětského oddělení MUDr.Michal Pipek.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

tel. 569 472 201 nebo 604 475 082, petra.cerno@onhb.cz, www.onhb.cz

.

Projekt IROP

 

Akce měsíce

změna otevírací doby bufetu 

od 1.1.2019 o víkendech

od 11:00 do 16:30 hod.

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg