16.4.2012

Den hlasu - 16. dubna

Zapojili jsme se do světové akce - Den hlasu. Klienti si mohli bez doporučení nechat překontrolovat své hlasivky specialistou.

Co pro Vás znamená Váš hlas? Dokážete si představit svůj život bez hlasu nebo nepřetržitou chraptivost?

Každoročně se naše ORL oddělení zapojuje do Světového dne hlasu a nabízí zájemcům bezplatné vyšetření, konzultaci a rady v péči o hlas. Průměrně tuto šanci během dne využije dvacet klientů.

Světový den hlasu se koná každoročně 16. dubna. Jeho cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o významu hlasu pro mezilidskou komunikaci a kvalitu života a zvýšit ostražitost vůči hlasovým poruchám. Hlas je jedním z významných indikátorů zdraví a nemoci. V případě chrapotu, který trvá déle než tři týdny, by lidé měli navštívit specialistu – laryngologa či foniatra, kteří jsou schopni zjistit jeho příčinu. Včasné zjištění rakoviny hlasivek či jiných nemocí hrtanu dává šanci nemocného vyléčit a provést léčbu s minimálním dopadem pro organismus. Světový den hlasu poskytuje příležitost sdělit tyto informace veřejnosti a zlepšit péči i obecnou znalost lidí o lidském hlasu.

 Hlas je základním prostředkem mezilidské komunikace. Pro milióny lidí po celém světě je hlas pracovním nástrojem.

"Člověk si svůj hlas může chránit - zbytečně jej nezatěžovat, nekouřit, nepít alkohol, nevystavovat se prašnému prostředí, dodržovat pitný režim a dopřávat svým hlasivkám odpočinek. Stejně jako pro celý organismus je i pro hlasivky náročné vypořádat se s náhlými změnami teplot, čemuž nejvíce neprospívá využívání klimatizace," shrnul základní pravidla v péči o hlas MUDr. Petr Konvalinka.

Světový den hlasu má svůj počátek v Brazílii, kde byl v roce 1999 vyhlášen Národní den hlasu jako reakce na zvýšený výskyt rakoviny hrtanu u tamního obyvatelstva. Z původně brazilské akce se během několika let stala akce světová. První Světový den hlasu se konal v roce 2003. Česká republika se k oslavám Světového dne hlasu připojuje v roce 2009 poprvé. Každoročně jej pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha ve spolupráci s Českou společností pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku a naše oddělení ORL se k němu připojuje.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. tel. 569472201 nebo 604475082, www.onhb.cz

Projekt IROP

 

Akce měsíce

změna otevírací doby bufetu 

od 1.1.2019 o víkendech

od 11:00 do 16:30 hod.

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg