OSTEOLOGICKÉ CENTRUM


Primář: MUDr. František Šenk
Sestra: Bohuslava Nováková, Marie Hrůzová


ORDINAČNÍ HODINY 

 

pondělí 7:30 – 13:00 prim. MUDr. Šenk
úterý 7:30 – 13:00 MUDr. Staněk
středa 7:30 – 13:00 prim.MUDr. Šenk
čtvrtek 7:30 – 13:00 MUDr. Jílková
pátek 7:30 – 13:00 prim.MUDr. Šenk
Ordinační hodiny sester -  ambulance a denzitometrická vyšetřovna
pondělí až pátek 6:00 - 13:00
Odběry krve
pondělí až pátek 6:30 - 8:00

ambulance - 569 472 551 - NUTNO SE OBJEDNAT TELEFONICKY PŘEDEM od 6:00 do 11:00

KDE NÁS NAJDETE

Budova č.4 - hlavní lůžková budova nemocnice -1. podlaží

NABÍZÍME

Komplexní péči o nemocné s metabolickým postižením kostí. V diagnostice využíváme nejmodernější laboratorní testy a přístrojovou techniku, včetně densitometrie.

Denzitometrické vyšetření na přístroji Lunar Prodigy ( DXA – měření proximálních femurů, bederní páteře, předloktí, morfometrie obratlových těl v bočném scanu ).

Denzitometrické vyšetření provádíme:
  • na základě doporučení lékaře (bez specifického vymezení odbornosti)
  • na vlastní žádost pacienta – na jeho vlastní náklady
  • v rámci preventivních programů zdravotních pojišťoven a podniků
  • v rámci pravidelného sledování pacientů vedených v osteologických pracovištích
  • v rámci pravidelného sledování pacientů s kumulací rizikových faktorů pro osteopatie
Při problému přesahujícím rámec možností naší nemocnice spolupracujeme s těmito vyššími pracovišti:
  • FN Hradec Králové, UKBD Hradec Králové
  • III.interní klinika FN UK v Praze
  • IKEM Praha
V ambulanci jsou k dispozici brožurky ohledně obsahu vápníku v potravinách, ohledně cvičení při osteoporóze a ohledně osteoporózy jako takové.

oddělení prezentace o osteologickém centru nahoru