Plánek nemocnice


planek ONHB 2013 leden.jpg

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

1.JPG

Budova EMERGENCY
I.  NP    hlavní vchod, informační centrum, akutní příjem
II. NP   oční ambulance + operační sál

 

ND
2.JPG Budova interní oborů
I.  PP    oddělení společných laboratoří
I. NP   ambulance: dětská, urologická, interní, hemodialýza, LSPP, závodní ambulance
II. NP   ambulance: neurologická, kardiologická, ambulance léčby bolesti, JIP interních oborů
III. NP  lůžková část:  interní oddělení (ženy), neurologické oddělení
IV. NP  lůžková část interního oddělení (ženy, muži)
V. NP   lůžková část dětského oddělení
VI. NP  zasedací místnost, endoskopické sálky

 

NX
3.JPG

Budova gynekologie a dalších operačních oborů
I. PP     oddělení nukleární medicíny
I. NP    lékárna, gynekologické ambulance
II. NP   lůžková část urologie a septické chirurgie
III. NP  lůžková část gynekologického oddělení
IV. NP  lůžková část porodnice
V. NP   lůžková část ORL a očního oddělení
VI. NP  porodní a operační sály gynekologie

N
4.JPG Budova diagnostického centra
I. PP     ústavní lékárna a prodejna zdravotnických potřeb, osteologické centrum
I. NP    RDG vyšetřovny, CT, ultrazvuk, ortopedické ambulance
II. NP   centrální sterilizace, patologické laboratoře
III. NP  centrální operační sály
N
5.JPG

Budova chirurgických oborů
I. PP    transfuzní oddělení
I. NP   ambulance chirurgické, ORL
II. NP  ARO
III. NP JIP chirurgických oborů
IV. NP lůžková část chirurgie (muži), intermediární chirurgická péče
V. NP  lůžková část chirurgie (ženy)
VI. NP lůžková část ortopedicko-traumatologického oddělení

N
6.JPG

Budova spojovacího travé - propojuje budovy číslo 1 - 4

N
7.JPG Budova stravovacího zařízení a technického zázemí

 

N
8.JPG Budova v rekonstrukci
N
9.JPG Budova rehabilitace a oddělení následné péče a rehabilitace
I. NP   ambulance rehabilitace
II. NP  lůžková část rehabilitačního oddělení
III. NP lůžková část oddělení následné péče a rehabilitace, ekonomický úsek - finanční a mzdový
N
10.JPG Domov seniorů
N
11W.JPG Domov seniorů
N
12W.JPG

Oddělení klinické a radiační onkologie
I. NP   ambulance onkologie
II. NP  stacionář onkologie

Infekční oddělení 
I. NP   hepatální poradna, ambulance cestovní medicíny
II. NP  lůžková část oddělení

N

13

    

Oddělení následné péče a rehabilitace
I.PP        úklidová firma Olman vchod A
I. NP      plicní oddělení, ambulance - samostatný vchod
II. NP     oddělení následné péče a rehabilitace
III. NP    ambulance klinické psychologie, zdravotně-sociální pracovnice, endokrinologická ambulance, poruchy štítné žlázy v těhotenství, kožní ambulance, ambulance hojení ran a defektů,

III. NP - Ředitelství - vedení nemocnice, personální oddělení

15g.JPG Kaple
yy
16.JPG Budova prádelny, technický úsek a IT oddělení
dd
18.JPG Archiv - Spisovna nemocnice