VZ/12/2011


           

výzva k podání nabídky

Označení: VZ / 12/ 2011
Předmět: Dodávka kardiotokografického přístroje s telemetrií
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 23.5.2011
Termín podání nabídek: 2.5.2011 do 13:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Ing. Adam Fila
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 116
Fax: 569 421 982
email: adam.fila@onhb.cz

Seznam uchazečů: ArsAudio s.r.o.,25100971, Třebohostická 2283, 100 00 Praha 10,
Medisap s.r.o., 48029360, Na Rovnosti 5 , 130 00 Praha 3,  
Vybraný uchazeč: ArsAudio s.r.o., Třebohostická 2283, 100 00 Praha 10 
Celková suma: 274 890,-  Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

2.8.2011
Termín ukončení plnění: 9.8.2011
Poznámka: