VZ/5/2011


           

výzva k podání nabídky

Označení: VZ / 5/ 2011
Předmět: Oprava stropních stativů a úprava rozvodů mediciálních plynů
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 11.5.2011
Termín podání nabídek: 26.5.2011 do 12:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Josef Tvrdý
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 246
Fax: 569 421 982
email: tvrdy@onhb.cz

Seznam uchazečů: MZ Liberec, Daniševský s.r.o. Polička, BSJ group s.r.o.
Vybraný uchazeč: Daniševský s.r.o., Polička
Celková suma: 950.000,- Kč

Termín zahájení plnění:

1.7.2011
Termín ukončení plnění: 15.8.2011
Poznámka: