NEFROLOGICKÁ AMBULANCE


Primář: MUDr. František Šenk
Sestra: Leona Sommerová

ORDINAČNÍ HODINY 

pondělí, úterý 8:30 -12:00
náběry

Leona Sommerová

6:30 – 8:30

Telefon

569 472 529

KDE NÁS NAJDETE

Budova č.2

NABÍZÍME

  • kompletní nefrologické vyšetření (mimo ledvinné biopsie)
  • servis pro nemocnici i privátní lékaře
  • vedení pacientů s chronickým i akutním postižením ledvin
  • příprava na náhradu funkce ledvin - hemodialýzu, peritoneální dialýzu popř. transplantaci ledviny
  • edukace pacientů ohledně dietních a režimových opatření
  • pravidelné sledování pacientů po transplantaci ledvin
  • pravidelné vyšetření kostní hustoty
  • návaznost na rozsáhlé služby komplementu a zobrazovací metody (RTG, nukleární medicína)

oddělení nahoru