INTERNÍ ODDĚLENÍ


Primář:

MUDr. Abdulwasya Al Mawiri, Ph.D. 
569 472 212
abdulwasya.almawiri@onhb.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Petra Chymová Dis.
569 472 346
petra.chymova@onhb.cz


Zástupce primáře: MUDr. Dana Hejsková
Lékaři: MUDr. Jiří Kubena
MUDr. Aleš Bílek
MUDr. Josef Málek
MUDr. Ladislava Málková
MUDr. Miroslav Liška
MUDr. Monika Kasalová
MUDr. Eva Pěkná
MUDr. Helena Štursová
MUDr. Karel Peterka
MUDr. Jiřina Moravcová-Kotyzová
MUDr. Petr Třeštík
MUDr. Dan Bílek
MUDr. Jiří Štefánek ml.
MUDr. Aneta Marešová
MUDr. Zdeněk Štěrba
MUDr. Barbora Šafářová
MUDr. Kateřina Vencová
MUDr. Aneta Doležalová
MUDr. Lucie Kabrdová - MD
MUDr. Anežka Kavalírová
MUDr. Michal Vomela
MUDr. Lucie Mičková
MUDr. Terezie Lišková
MUDr. Adam Polívka
Externisté: MUDr. Jiří Štefánek str.
MUDr. Vratislav Schuller
MUDr. Markéta Chaurová
MUDr. Terézia Šťastníková


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.2

Telefonická spojení:
Stanice JIP a intermediální péče (2.NP.) 569 472 361 569 472 504
staniční sestra Bc. Ivana Bártová
Stanice mužů L (4.NP.) lékař 569 472 359
staniční sestra Mgr. Lucie Veselovská, Dis. sestry 569 472 358
Stanice žen A (3.NP) lékař 569 472 501
staniční sestra Bc. Pavla Štolfová sestry 569 472 502
Stanice žen B (4.NP.) lékař 569 472 588
staniční sestra Mgr. Soňa Niklová sestry 569 472 587

NABÍZÍME

Interní oddělení poskytuje péči v celém rozsahu vnitřního lékařství. Rozvíjíme zejména kardiovaskulární, gastroenterologický a metabolický program. V péči o nemocné se srdečním onemocněním těsně spolupracujeme se špičkovými pracovišti, zejména s IKEM Praha a FN v Hradci Králové. Zabýváme se diagnostikou a léčbou akutních i chronických forem ischemické choroby srdeční, srdečním selháváním, poruchami srdečního rytmu a závažnějšími formami tromboembolické nemoci. Významně byl rozšířen a posílen ambulantní kardiologický úsek. Byla vybudována a moderní technikou vybavena echokardiografická laboratoř. Jsme screeningové pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu.

Byly zřízeny tyto speciální poradny:

  • pro ischemickou chorobu srdeční
  • pro pokročilé srdeční selhávání
  • pro hypertenzi, zejména zaměřená na rezistentní formy
  • pro srdeční vady
  • arytmologická
  • metabolická, zejména zaměřená na poruchy lipidů

Trvale zabezpečujeme péči o nemocné s nádorovými onemocněními (tumory tlustého střeva, plic, ledvin, generalizované nádory při neznámém primárním ložisku), které jsou u nás poprvé diagnostikovány. Navrhujeme další řešení těchto situací a zajištění péče v rámci spolupráce s ostatními odděleními nemocnice či s pracovišti vyššího typu.  Do rutinní klinické praxe jsou zaváděny nejmodernější diagnostické a léčebné metody, často v kooperaci s ostatními odděleními našeho ústavu.
Dbáme o těsné kontakty s praktickými lékaři a odbornými specialisty z regionu, kterým vytváříme kvalitní lůžkové zázemí. Bezproblémová je i spolupráce se spádovými pracovišti následné péče. 

PROVOZ ODDĚLENÍ

Oddělení se člení na:

  • Jednotku intenzivní péče, zde je 13 akutních JIP lůžek sloužící nejen pacientům interního oddělení, ale současně i pacientům z ostatních oborů, zvláště pak těm, kteří mají závažné problémy či komplikace při hospitalizaci po interní stránce. Při této stanici pracuje již několik let také kardiostimulační středisko.
  • Stanice žen A – INTSJ – standardní ošetřovací stanice o 25 lůžkách
  • Stanice žen B – INTSK – standardní ošetřovací stanice o 21 lůžkách
  • Stanice mužů C – INTSL - standardní ošetřovací stanice o 27 lůžkách

Návštěvy
Po dohodě se službu konající sestrou i mimo běžnou návštěvní dobu, která je denně od 14:00 do 16:00.

Co s sebou
K pobytu na oddělení si pacient s sebou vezme občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, aktuální seznam užívaných léků, zprávy z posledního vyšetření, doporučení od praktického lékaře, zprávy z vyšších pracovišť, obvyklé osobní a hygienické potřeby.

Co nechat doma
vyšší finanční obnost, cennosti

Informace o zdravotním stavu
Informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař v PRACOVNÍ DNY od 14:00 hod. do 15:00 hod., o svátcích, v sobotu a neděli pouze u akutních stavů a zhoršení stavu pacienta. V době pohotovostní služby (od 15:30 hod. do 7:00 hod.) jsou informace podávány pouze při závažné změně zdravotního stavu. Telefonické informace není možné v souladu s celonemocniční směrnicí podávat. Ve výjimečných případech (po předchozí osobní domluvě) mohou být ošetřujícím lékařem informace podány a to kontaktní osobě v době od 9:00 hod. do 10:00 hod. na tel. čísle, které obdržíte od ošetřujícího lékaře.

INFORMACE PRO PACIENTY

Spektra péče

Zavedení (implantace) trvalého kardiostimulátoru
Nové přístrojové vybavení laboratoře funkční diagnostiky interního oddělení
Péče o pacienty se srdečním selháním
Provádíme bazální stimulaci
 

ambulance

fotogalerie

nahoru