VZ/6/2011


           

výzva k podání nabídky

Označení: VZ / 6/ 2011
Předmět: Dodávka spotřebního materiálu pro vaporizaci měkkých tkání pro ortopedii
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 31.3.2011
Termín podání nabídek: 11.4.2011 do 13:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Ing. Adam Fila
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 116
Fax: 569 421 982
email: adam.fila@onhb.cz

Seznam uchazečů + IČO: COMESA s.r.o., 18630529, Plaňanská 1, 108 00  Praha 10,
Johnson&Johnson s.r.o. 41193075, Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5,
Vybraný uchazeč: COMESA s.r.o., Plaňanská 1, 108 00 Praha 10
Celková suma: 385 000,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

24.5.2011
Termín ukončení plnění:
Poznámka: Průběžné dodávky spotřebního materiálu