OČNÍ AMBULANCE


 
Lékaři:

MUDr. Věra Čtvrtečková
prim. MUDr. Lucia Hrčková
MUDr. Iva Rydlová
MUDr. Petr Červený
MUDr. Eva Štěpánková
MUDr. Pavla Opavová
MUDr. Marián Fúčela

MUDr. Lucie Pohanková

Sestry:

Renáta Henzlová
Hana Pazderková
Hana Hájková DiS.


KDE NÁS NAJDETE

Budov č. 1 - 1.nadzemní podlaží

Telefonická spojení:
Ambulance pro konziliární vyšetření 569 472 272
Objednávání pacientů 569 472 303

PROVOZ AMBULANCÍ

Všeobecná ambulance - možnost objednání přes internet - systém e@mbulance
pondělí až pátek 8:00 - 15:00 hod. / polední pauza 12:000 - 13:00 více zde

Konziliární ambulance
pondělí 12:00 - 15:30 hod. více zde

Dětská ambulance
úterý 13:00 - 15:00 hod. více zde

Diabetologická poradna
úterý 8:00 - 12:30 hod. a 13:00 - 15:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 12:30 hod. a 13:00 - 15:00 hod. více zde

Glaukomová poradna
středa 13:00 - 15:00 hod.
pátek 8:00 - 12:30 hod. a 13:00 - 15:00 hod. více zde

Pohotovostní oční služba
pondělí až pátek 15:00 - 19:45 hod.
sobota, neděle a svátky 7:00 - 15:30

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ AMBULANCÍ

Přístrojové vybavení sloužící pacientům je velmi moderní a poskytuje široké spektrum kvalifikované péče.

 • Bezkontaktní tonometr pro měření nitroočního tlaku – zvýšený nitrooční tlak je rizikovým faktorem vzniku zeleného zákalu.
 • Automatický refraktokeratometr– přístroj zjišťuje nutný počet dioptrií k dosažení ostrého vidění
 • Štěrbinová lampa- celkem disponujeme 3 štěrbinovými lampami, z toho jedna umožňuje digitální zobrazení a archivaci fotografií předního segmentu oka
 • Počítačový perimetr- k vyšetření zorného pole
 • Heidelberský retinální tomograf II (HRT) - ke zjištění prvních známek úbytku nervových vláken při zeleném zákalu (vyšetření je vhodné především pro osoby s výskytem zeleného zákalu v rodině, pro nemocné se zeleným zákalem a cukrovkou, pro pacienty s vysokou krátkozrakostí)
  + makulární program k HRT II k vyšetření změn na sítnici a místa nejostřejšího vidění (toto vyšetření je velmi vhodné při pocitu zhoršeného vidění)
 • Optický koherentní tomograf(OCT)– sítnicový modul – pomocí infračerveného záření umožňuje zhotovení obrazu příčného řezu tkáněmi sítnice a tak diagnostiku a sledování onemocnění sítnice
 • IOL master - přístroj pro měření optických vlastností oka a určení správné intraokulární čočky.
 • Fotokoagulační argonový laser– k ošetření změn na sítnici způsobených cukrovkou
 • YAG laser - k léčbě druhotného zákalu zadního pouzdra čočky po operaci šedého zákalu a k léčbě zeleného zákalu
 • Okulární koherentní tomograf (OCT) - Visante -modul pro diagnostiku a sledování onemocnění postihujících přední segment oční + Atlas - přístroj umožňující monitorování topografií rohovky
 • OPD scan - umožňuje refraktometrii, rohovkovou topografii atd.
 • Ultrazvuková biometrie – přístroj umožňující správné předoperační určení dioptrické mohutnosti implantované čočky a měření tloušťky rohovky.
 • Fluorescenční angiografie - umožňuje zobrazení poruchy prokrvení na sítnici

Objednací doba  do ambulancí - glaukomová, diabetologická, dětská je 2 až 3 měsíce.

oddělení nahoru