Otevřený dopis ředitelů nemocnic k odchodu lékařůcelý text dopisu zde