Děkujeme Vám


Vedení Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. děkuje všem klientům za projevenou důvěru v roce 2010. Zároveň děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří se o všechny pacienty, kteří prošli ambulantní nebo hospitalizační léčbou v roce 2010 v naší nemocnici, s obětavostí a vysokou dávkou profesionality
starali.
Všem společně pak přejeme pevné zdraví a hodně pohody po celý rok 2011.