Připravujeme se na reakreditaci


První prosincový den proběhlo celodenní předakreditační šetření SAK ČR. Obhajovat akreditaci budeme v červnu 2011.

Naše nemocnice prošla v červnu 2008 akreditačním šetřením Spojené akreditační komise  (SAK ČR) a zařadila se mezi akreditovaná zdravotnická zařízení v České republice. Akreditace je udělována na 3 roky, po této době se zdravotnické zařízení musí znovu o udělení akreditace ucházet a nechat překontrolovat, zda plní a dodržuje veškeré zavedené standardy. Reakreditace nás tedy čeká v příštím roce.

Akreditace je proces, který směřuje k poskytování bezpečné a kvalitní péče. Jinak řečeno jde o standardizaci, sledování, vyhodnocování všech procesů poskytované zdravotní péče, o zavedení a dodržování podpůrných a řídících procesů a zvyšování odborné úrovně péče. V naší nemocnici tedy byl vytvořen ucelený a fungující systém vnitřních norem, kterými sledujeme, kontrolujeme a pravidelně vyhodnocujeme veškerá rizika při poskytování péče, čímž se snažíme těmto rizikům účinně předcházet. Akreditace nemocnice znamená, že zdravotnické zařízení nejen splnilo všechny požadované standardy SAKu ČR týkající se kvality a bezpečí péče o pacienta, ale také se snaží soustavně se zlepšovat a systematicky snižovat množství rizik pro pacienty i zaměstnance.

Jde však o soustavný a dá se říci nikdy nekončící proces, kterým se snažíme zvyšovat dosaženou úroveň poskytování péče, její kvalitu a bezpečí pacientů.  Předakreditační šetření zástupců SAKu je jakousi přípravnou fází na reakreditaci a má odhalit případné nedostatky, které musíme odstranit. Šetření zasahuje do všech provozů nemocnice od ošetřovatelské a lékařské péče, přes zdravotnickou dokumentaci, technické vybavení, hygienické prostředí, funkčnost bezpečnostních systémů v nemocnici, personální stav, atd.

Veškeré informace o akreditaci a Spojené akreditační komisi ČR lze získat na www. sakcr.cz

 

V České republice je akreditace zdravotnických zařízení dobrovolnou záležitostí.

Kraj Vysočina   jako zřizovatel pěti  nemocnic v kraji se rozhodl akreditovat všechny své nemocnice. Havlíčkobrodská nemocnice získala akreditaci v roce 2008 jako první v kraji Vysočina.

 

Více informací – Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice HB, p.o. tel. 604 475 082