Dětské oddělení získalo od Města HB nový přístroj


Slavnostní předání nového přístroje pro dětské oddělení, který jsme získali jako dar od Města Havlíčkův Brod, se uskutečnilo ve čtvrtek 9. 12.2010. Dětské oddělení získalo moderní ventilátor Fabian Mobile II v hodnotě přesahující 550 tisíc Kč.

Součástí slavnostního předání za účasti ředitele nemocnice MUDr. Víta Kaňkovského, starosty města HB Bc. Jana Tecla a dalších představitelů byla návštěva stanice intermediární péče o novorozence, kde bude přístroj především využíván. Následovala prohlídka dětského oddělení a dětské JIP. 

Nový moderní ventilátor Fabian II pro novorozence a děti je dalším krokem v procesu zvyšování kvality péče o naše dětské pacienty. Jde o přístroj od švýcarského výrobce Acutronic a dodala nám jej firma Dartin Horoměřice. Fabian Mobile II je kompletní neonatalní ventilátor s integrovaným monitorem plicních funkcí. Neonatologům poskytuje vysoce efektivní nástroj pro všechny rutinně aplikované i pokrokové způsoby umělé ventilace."Tento přístroj pro nás znamená usnadnění a zkvalitnění péče o novorozence, kteří potřebují v prvních dnech života pomoci s dýcháním. Přejeme si samozřejmě, aby jej potřebovalo co nejméně našich malých pacientů, ale jsme moc rádi, že pokud jej budou potřebovat, máme jej k dispozici," konstatoval primář oddělení MUDr. Pipek. Tento moderní ventilátor nabízí širokou škálu režimů řízené i synchronizované ventilace s přídavným plicním monitorováním ve špičkové kvalitě a to vše v kompaktním lehkém pouzdře s velmi tichým provozem. Poskytuje vysoce variabilní inspirační a exspirační průtokové profily pro minimalizaci vlastní dechové práce pacienta i režimy neinvazivní podpory dýchání.

Z úst ředitele nemocnice zaznělo poděkování všem zástupcům Města Havlíčkův Brod, kteří se zasadili a podpořili získání finančních prostředků na zakoupení tohoto přístroje a ocenil dlouhodobě vynikající spolupráci.

Moc děkujeme za naše malé pacienty.

Více informací lze najít na http://www.dartin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=35:acutronic-fabian-ii-mobile&catid=903:umela-plicni-ventilace-nasalni-cpap&Itemid=21

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí, tel. 604 475 082