Kontakty


Tel.: 569 472 111 (spojovatelka)
Tel.: 569 472 231 (informační centrum)
Tel.: 569 472 202,203 (sekretariát)
Fax.:

569 421 982 (informační centrum)

Účet: KB Havlíčkův Brod, číslo účtu: 17938-521/0100
DIČ: CZ00179540
ID datové schránky: aewk6jc
E-mail: nemocnice@onhb.cz

Kontakty na klíčové osoby:

   569 472

xxx

ředitel Mgr. David Rezničenko, MHA

200

asistentka ředitele Bc. Šárka Klofáčová

202

sekretářka Ing. Marie Pešková

203

pověřenec pro ochranu osobních údajů

tisková mluvčí

ombudsman NHB

Mgr. Petra Černo
mobilní telefon: 604 475 082

Mgr. Petra Černo

Prim. MUDr. Vít Kaňkovský a Mgr. Petra Černo

201


201

201

náměstek pro informatiku Bc. Jan Převrátil                  573
náměstek léčebné péče MUDr. Ján Miglec

201

náměstkyně ošetřovatelské péče PhDr. Lada Nováková, PhD.

232

náměstkyně pro kvalitu péče  doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.

129

ekonomický náměstek Ing. Jiří Hiblbauer

199

provozně-technický náměstek Ing. Otto Šrůta

246

vedoucí technik zdravot. přístrojů
technik zdravot. přístrojů

Ing. Adam Fila
Ing. František Říha

116
118

právní oddělení JUDr. Miroslava Kubátová

120

referent personálního oddělení

Eva Sýkorová

                  122
vedoucí personálního oddělení Ing. Doubravka Němečková                   206
psycholog Mgr. Jiří František Průža

306

zdravotně-sociální pracovník Mgr. Kamila Mrtková

275

zdravotně-sociální pracovník Bc. Renata Novotná                   453
nozokomiální sestra Věra Deylová

208

Mzdová účtárna

vedoucí Jana Kalendová

468

mzdová účtárna

Martina Antošová
Bc. Dagmar Ward
Eva Šmídová

592

Ekonomický úsek

hlavní účetní Ing. Petra Krajíčková

487

finanční účtárna

Zdeňka Dvořáková
Magda Hlaváčová

241

Petra Kotenová
pokladna Soňa Lorencová

211

oddělení účtování zdravotní péče
Bc.Pavel Kudla
Marie Netolická

486

hlavní kodér - oddělení zdravotní péče Ing. Kateřina Jandová

168

administrátorka veřejných zakázek Monika Chladová DiS.

167

oddělení technické evidence
Pavel Jelínek
Olga Jelínková

488

zásobování a ost. provozní činnost Monika Rázlová

245

sklad zdravotnického materiálu
Šárka Slámová
Radka Beránková

242

Technicko -provozní úsek

  vedoucí:  
oddělení údržby Ivan Satrapa

234

oddělení energetiky Jaroslav Vochyán

546

oddělení dopravy a manipulace Daniel Chymo

225

technik BOZP
technik  PO
Jiří Pospíšil

249

podatelna a poštovna Věra Vacková

547

prádelna Jiří Jambor

251

stravovací zařízení Jana Poláková

595

Oddělení informatiky a výpočetní techniky

Náměstek pro informatiku - Vedoucí ICT Bc. Jan Převrátil

573

Správce IS

Ing. Petr Liška

104

Správce IS Bc. Milan Křípal

229

Správce IS Pavel Brothánek    274
Systémový specialista Bc. Petr Jaroš

424

Systémový specialista

Bc. Lukáš Smaženka

     424