MUDr. Chvílová - Weberová získala Purpurové srdce


Cenu Purpurové srdce za přínos v péči o předčasně narozené děti získala v kategorii osobnost Nedoklubko lékařka našeho dětského oddělení MUDr. Magdalena Chvílová-Weberová. Občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s Českou neonatologickou společností udělovalo ceny letos poprvé. Získali ji osobnosti, které se významným způsobem podílejí na péči o předčasně narozené děti. Ceny byly předány u příležitosti Mezinárodního dne předčasně narozených dětí dne 15. listopadu v Praze, a to v kategoriích:
osobnost České neonatologické společnosti: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Dr.h.c.
osobnost veřejného života: Mgr. Božena Jirků
osobnost Nedoklubko: MUDr. Magdalena Chvílová - Weberová
 a osobnost široké veřejnosti, kde ocenění získalo všech dvanáct nominovaných kandidátů.
Více informací získáte na http://www.purpurovesrdce.cz/Pro-media/Cena-Purpurove-srdce-za-prinos-v-peci-o-predcasne-narozene-deti/c-1K.article.aspx

MUDr. Magdalena Chvílová-Weberová působí v naší nemocnici od roku 1989 a od roku 2004 je zástupcem primáře dětského oddělení. Již řadu let je vedoucí lékařskou stanice Intermediární péče o novorozence. Na JIP pro novorozence se staráme o miminka s nízkou porodní hmotností a o novorozence, kteří potřebují zvýšenou péči. Paní doktorka je velkou propagátorkou kojení a autorkou příručky o kojení a souvisejících věcech pro rodiče předčasně narozených dětí 
KOJENÍ JE HLEDÁNÍ CESTY K SOBĚ NAVZÁJEM.