VZ/22/2010


lupa_M_120_M_120.jpg

            

výzva k podání nabídky

návrh smlouvy

Označení: VZ / 22/ 2010
Předmět: Nabídka na odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu z Nemocnice Havlíčkův Brod
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 8.11.2010
Termín podání nabídek: 18.11.2010 do 12:00 hod
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Josef Tvrdý
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 246
Fax: 569 421 982
email: tvrdy@onhb.cz

Seznam uchazečů: TOP-ENVI Tech Brno, Rumpold s.r.o. Jihlava, A.S.A. s.r.o. Praha 8, Sita CZ a.s. Havlíčkův Brod 
Vybraný uchazeč: Sita CZ a.s. Havlíčkův Brod
Celková suma: 909.407,50 Kč + DPH 

Termín zahájení plnění:

1.3.2011
Termín ukončení plnění: 28.2.2012
Poznámka: