VZ/20/2010


lupa_M_120_M_120.jpg

            

výzva k podání nabídky

Označení: VZ / 20/ 2010
Předmět: Oprava záložního zdroje kyslíku a zdroje NO2 v Nemocnici Havlíčkův Brod
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 27.9.2010
Termín podání nabídek: 6.10.2010 do 12:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Josef Tvrdý
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 246
Fax: 569 421 982
email: tvrdy@onhb.cz

Seznam uchazečů: Daniševský s.r.o., Polička, MZ Liberec a.s. Liberec, BSJ group s.r.o. Brno
Vybraný uchazeč: Daniševský s.r.o. Polička
Celková suma: 315.849,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

20.10.2010
Termín ukončení plnění: 10.11.2010
Poznámka: