V ambulanci klinické psychologie každoročně přibývá pacientů


Celkem 225 nových klientů za rok si vyžádalo ošetření v ambulanci klinické psychologie brodské nemocnice. V evidenci vede ambulance za tři roky svého fungování přes 600 klientů.

O služby klinické psycholožky projevují velký zájem nejen hospitalizovaní, ale i ambulantní pacienti. Za loňský rok evidovala ambulance 930 návštěv pacientů. "V uplynulém roce výrazně narůstal počet klientů, kteří primárně nevyužívají zdravotnickou péči v naší nemocnici a přicházeli bez doporučení odborného či obvodního lékaře," komentovala nárůst PhDr. Irena Komendová, klinická psycholožka NHB. Ambulantní pacienti tvoří 26% klientely psychologické ambulance.

Oproti roku 2008 vzrostl celkový počet klientů v loňském roce o 37. "Asi 65% všech výkonů v prvním kontaktu s klientem představovala psychodiagnostika osobnosti a neuropsychologická diagnostika. Zbylých 35% výkonů představuje poskytování psychoterapeutické péče, hypnoterapie a krizové intervence," upřesnila klinická psycholožka. Přibývá i dětských klientů.

Ambulance klinické psychologie je od loňského roku akreditovaným pracovištěm pro praktickou část vzdělávacího programu v oboru klinické psychologie.

Ambulance se zaměřuje především na :

- krizovou a specifickou intervenci - provázení pacienta těžkou životní situací, podpůrné psychoterapeutické vedení, pomoc při zvládání aktuální krize.

- diagnostiku - vyšetření osobnosti pacienta, vyšetření kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení, intelekt)

- psychoterapeutické vedení - nácvik relaxace, hypnóza dětí i dospělých, dlouhodobá práce s pacientem, která se zaměřuje na postupnou změnu patologických vzorců chování, myšlení, prožívání, na poznávání svých silných a slabých stránek a která taktéž napomáhá rozvoji osobnosti, poradenství pro pacienty a jejich rodinné příslušníky

- rehabilitaci kognitivních funkcí pro paicenty s diagnózou demence a pro pacienty po úrazech hlavy

- psychoterapii a psychologické ovlivňování bolesti.

Psycholog Nemocnice Havlíčkův Brod zastává i funkci podnikového psychologa, který pořádá skupinové semináře a přednášky pro personál nemocnice. V uplynulém roce se konalo celkem 5 seminářů se zaměřením na problematiku komunikace, semináře sebezážitkové a přednášky na téma Syndrom vyhoření.

Mgr. Petra Černo

tisková mluvčí

Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.