VZ-16-2010


lupa_M_120_M_120.jpg

            

výzva k podání nabídky včetně příloh

Označení: VZ / 16/ 2010
Předmět: Nabídka na opravu střechy budovy onkologie v NHB
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 9.8.2010
Termín podání nabídek: 17.8.2010 do 12:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Josef Tvrdy
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 246
Fax: 569 421 982
email: tvrdy@onhb.cz

Seznam uchazečů: TESLICE CZ s.r.o., Jiří Čapek POKRÝVAČSTVÍ, BBF - sdružení Ervín Bacík
Vybraný uchazeč: BBF - sdružení Ervín Bacík
Celková suma: 521.151,- Kč +DPH

Termín zahájení plnění:

31.8.2010
Termín ukončení plnění: 19.10.2010
Poznámka: